• Tartalom

1927. évi XXXI. törvénycikk

1927. évi XXXI. törvénycikk

március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról1

2007.07.01.

A magyar nemzet balsorsában, súlyos megpróbáltatásai közepette hálás kegyelettel emlékezik meg az 1848. esztendő március tizenötödikéről. Izzó hazaszeretetükben e napon tettek hitvallást a nemzet dicső fiai az alkotmányos szabadság és jogegyenlőség fenkölt eszméi mellett és szent lelkesedésükkel áthatva az egész nemzetet, az ezeréves hazának az új idők szellemében való fejlődéséhez irányt jelöltek.
E nap szellemében valósultak meg azok a korszakot jelentő törvényhozási alkotások, amelyek az alkotmányos jogokat a nemzet minden osztályára kiterjesztették.

Abból a célból, hogy a nemzet e nap dicső hagyományaiból merítsen hitet, erőt és reményt egy jobb kor bekövetkezéséhez:

A törvényhozás - a nemzet kezdettől fogva önként megnyilvánult közérzületét követve -

1. § március hó tizenötödik napját nemzeti ünneppé nyilvánítja.

2. §2 Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe.

E törvényt a minisztérium hajtja végre.

1

Kihirdettetett az Országos Törvénytár 1927. december 28-án kiadott 14. számában. Az 1960 előtt kibocsátott jogszabályok rendezéséről szóló 1987: XII. törvény 2. §-ában felhatalmazást kapott az igazságügy-miniszter, hogy a törvény 2. számú mellékletében felsorolt, 1945 előtt kibocsátott jogszabályok hatályos szövegét közzétegye, és ennek során az érdemet nem érintő szövegmódosításokat elvégezze. A törvény 1988. január 1-jén lépett hatályba. Utóbb a törvényt a 2003: VIII. törvény 2. §-a 2003. március 7-ével hatályon kívül helyezte. Az Igazságügyminisztérium érintett szakfőosztályaival egyeztetett államtitkár-helyettesi álláspontnak megfelelően azonban a törvények a 2003: VIII. törvény 2. §-tól függetlenül ma is hatályosak. Mivel a szövegek az Igazságügyminisztérium által 1945 óta nem kerültek közzétételre, ezért jelen törvényt eredeti, 1927-ben közzétett formájában közöljük. Egyébként lásd a Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991: VIII. törvény 1. §-át.

2

A 2. § a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 2. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére