• Tartalom

11800/1947. (X. 15.) Korm. rendelet

a párizsi békeszerződés életbelépéséről1

1990.12.31.

A magyar kormány a Párizsban, az 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezéséről szóló 1947. évi VIII. törvény 4-5. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) A Párizsban, az 1941. évi február hó 10. napján kelt és az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett békeszerződés (magyar békeszerződés) megerősítő okiratainak letételéről Moszkvában, az 1941. évi szeptember hó 15. napján készült jegyzőkönyv szerint a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok a békeszerződés megerősítő okiratait letették és ezzel a békeszerződés életbelépésének a szerződés 42. cikkében meghatározott előfeltételei bekövetkeztek. Ennélfogva a Párizsban, az 1947. évi február hó 10. napján egyrészről Magyarország, másrészről a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, a Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársaság, Kanada, Csehszlovákia, India, Új-Zéland, az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság, a Dél-Afrikai Unió és a Jugoszláv Szövetséges Népköztársaság között aláírt békeszerződés, az 1947. évi szeptember hó 15. napján életbe lépett.

(2) A magyar békeszerződésben kitűzött határidők számítása szempontjából az életbelépés napjaként az 1947. évi szeptember hó 15. napját kell érteni.

2. § (1) A Párizsban, az 1947. évi február hó 10. napján kelt román békeszerződés megerősítő okiratainak letételéről Moszkvában, az 1947. évi szeptember hó 15. napján készült jegyzőkönyv szerint az 1. §-ban említett három nagyhatalom egyidejűleg annak a békeszerződésnek a megerősítő okiratait is letette, amely egyrészről a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, a Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársaság, Kanada, Csehszlovákia, India, Új-Zéland, az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság és a Dél-Afrikai Unió, másrészről Románia között ugyancsak Párizsban ugyanazon a napon kelt.

(2) A magyar és román békeszerződés egyidejű életbelépésével bekövetkezett a Magyarország és Románia közötti hadiállapot megszűnésének a magyar békeszerződés 8. cikkében megkívánt előfeltételek, ennélfogva a hadiállapot Magyarország és Románia között, az 1947. évi szeptember hó 15. napján megszűnt.

3. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban, az 1947. évi szeptember hó 15. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

1

Megjelent a Magyar Közlöny 1947. évi 233-234. számában.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére