• Tartalom

1954. évi 32. törvényerejű rendelet

1954. évi 32. törvényerejű rendelet

a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt nemzetközi egyezményeknek a Magyar Népköztársaságban1 való törvényerejéről2

2000.11.16.

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratainak letétele Bernben, 1954. augusztus 3-án megtörtént.)3

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa4 a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt alábbi egyezményeket a Magyar Népköztársaság törvényerejű rendeletei közé iktatja:

1. a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javításáról szóló egyezményt;5

2. a tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének javításáról szóló egyezményt:6

3. a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló egyezményt:7

4. a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló egyezményt.8

2. § (1) Az 1. §-ban felsorolt nemzetközi egyezmények a Magyar Népköztársaságra nézve az 1955. évi február hó 3. napján lépnek hatályba.

(2) Az egyezmények végrehajtásáért az ügykör szerint érdekelt miniszterek a felelősek.

3. § A külügyminiszter köteles az 1. §-ban felsorolt nemzetközi egyezmények hivatalos magyar fordításának a legszélesebb körben való nyilvánosságra hozataláról az egyezmények hatálybalépésének időpontjáig gondoskodni.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1954. november 26.

3

Lásd az 1989: 20. törvényerejű rendeletet.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

5

Közzétéve a Magyar Közlöny 2000. évi 112. számában a külügyminisztertől sorszám: 17.

6

Közzétéve a Magyar Közlöny 2000. évi 112. számában a külügyminisztertől sorszám: 18.

7

Közzétéve a Magyar Közlöny 2000. évi 112. számában a külügyminisztertől sorszám: 19.

8

Közzétéve a Magyar Közlöny 2000. évi 112. számában a külügyminisztertől sorszám: 20.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére