• Tartalom

12/1962. (X. 31.) IM rendelet

a külföldi választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása tárgyában New Yorkban, 1958. június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 25. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

1994.12.13.

Az 1962. évi 25. törvényerejű rendelet 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a kereskedelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. § A külföldi választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása tárgyában New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján kell végrehajtani azt a választottbírósági határozatot, amelyet

a) nem a Magyar Népköztársaság1 területén hoztak,

b) a Magyar Népköztársaság2 területén hoztak ugyan, a választottbíróság székhelye azonban külföldön van, és a választottbíróság tagjainak többsége, illetve az egyedül eljáró választottbíró nem magyar állampolgár.

2. §3

3. § Az Egyezmény hatálya alá tartozó választottbírósági határozat végrehajtására a bírósági végrehajtásról szóló 1979. évi 18. törvényerejű rendelet (Vht.) 11. és 113. §-ai4, valamint az Egyezményben foglalt részletes rendelkezések irányadók.5

4. § Az Egyezmény IV. cikkében említett hiteles okirat:

a) az állandó választottbíróság által a saját határozatáról kiállított hiteles kiadmány,

b) az eseti választottbíróság határozatának a közjegyző által hitelesített példánya,

c) a választottbírósági szerződés közjegyző által hitelesített példánya.

5. §6

6. §7

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1962. június 3. napjától kezdődően kell alkalmazni.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

A 2. §-t az 1994: LXXI. törvény 64. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1979: 18. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezésre került, a tárgykört az 1994: LIII. törvény szabályozza.

5

A 3. § az 1979: 18. törvényerejű rendelet (Vht.) 116. §-a (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

6

Az 5. §-t az 1994: LXXI. törvény 64. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. §-t az 1994: LXXI. törvény 64. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére