• Tartalom

1976. évi 32. törvényerejű rendelet

1976. évi 32. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság2 Kormánya között a határmenti árucsere- és szolgáltatás-forgalomról, valamint gazdasági együttműködésről szóló, Budapesten 1976. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről3

2014.06.06.

(Az Egyezményt megerősítő okiratok kicserélése Belgrádban, 1976. október 22-én megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa4 a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a határmenti árucsere- és szolgáltatás-forgalomról, valamint gazdasági együttműködésről Budapesten 1976. március 20-án aláírt Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény eredeti magyar nyelvű szövege a következő:


„ EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya
között a határmenti árucsere- és szolgáltatás-forgalomról,
valamint gazdasági együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya a két ország közötti gazdasági együttműködés és a határmenti területek közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése céljából a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A két Fél határmenti területei közötti árukivitelre, árubehozatalra és szolgáltatásokra vonatkozó ügyletek és egyéb gazdasági együttműködés jelen Egyezmény rendelkezései szerint bonyolódnak.
Gazdasági együttműködés alatt a két Fél az Egyezményben meghatározott területek ipari és mezőgazdasági termelővállalatai közötti termelési kooperációkat, közös beruházásokat és bérmunkákat érti.
Ezen szerződéseket, amennyiben az ország érvényes előírásaival összhangban vannak, a Felek mindegyike engedélyezni fogja.
A határmenti területek:
Magyar részről: Szeged, Hódmezővásárhely, Battonya, Kiskunhalas, Röszke, Ásotthalom, Pusztamérges, Baja, Jánoshalma, Kelebia, Bácsalmás, Gara, Hercegszántó, Pécs, Mohács, Magyarboly, Villány, Beremend, Siklós, Harkány, Zaláta, Sellye, Szigetvár, Szentlőrinc, Barcs, Nagyatád, Gyékényes, Csurgó, Nagykanizsa, Körmend, Murakeresztur, Letenye, Bázakerettye Lispeszentadorján, Lovászi, Rédics, Lenti, Bajánsenye, Szentgotthárd.
Jugoszláv részről: Kanjizsa, Novi Knezsevac, Szenta, Szrpszka Crnja, Szubotica, Szombor, Csoka, Kikinda, Apatin, Beli Manastir, Oszijek, Valpovo, Donji Miholjac, Podravszka Szlatina, Virovitica, Djurdjevac, Bjelovar, Koprinvica, Ludberg, Varazsdin, Csakovec, Lendava, Ljutomer, Murszka Szubota és Radgona.

2. cikk

A jelen Egyezmény szerinti kölcsönös áruszállítások, szolgáltatások és egyéb gazdasági együttműködés a két Fél által meghatalmazott gazdasági szervezetek között megkötött szerződések alapján bonyolódik le.

3. cikk

A jelen Egyezménnyel szabályozott árucsere- és szolgáltatás-forgalom a két Fél által meghatározott éves árulisták alapján fog lebonyolódni. Az árulisták tájékoztató jellegű mennyiségeket vagy értékeket irányoznak elő, melyek a határmenti árucsere-forgalom minimális programjának tekintendők.
Az évente meghatározott árulistákban feltüntetendő azon szállítások megnevezése és értéke, melyek az együttműködési szerződésekből eredően az adott évre érvényesek.

4. cikk

Mindkét Fél, jelen Egyezmény szellemében, saját gazdasági rendszerének határain belül, megteszi a szükséges intézkedéseket a két ország között a határmenti területeken bonyolódó árukivitel és behozatal, a szolgáltatások, valamint az egyéb gazdasági együttműködés - ipari kooperációk, közös beruházások, bérmunkák stb. - ösztönzésére.

5. cikk

A határmenti gazdasági kapcsolatok szélesítésének ösztönzése céljából, a jelen Egyezményben előirányzott határmenti területeken, a két fél támogatni fogja gazdasági szervezeteinek vásárokon és kiállításokon való részvételét és meghatározott vásárkontingenseket fog biztosítani.

6. cikk

Minden, a jelen Egyezményből eredő fizetés a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között 1972. július 15-én aláírt, a fizetésekről szóló Egyezmény rendelkezéseivel összhangban, a két ország nemzeti bankjainak megállapodása szerint fog bonyolódni.

7. cikk

Jelen Egyezmény rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése az Árucsereforgalmi Vegyesbizottság hatáskörébe tartozik.

8. cikk

A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a határmenti árucsereforgalomról 1967. április 12-én aláírt Megállapodás érvényessége 1976. december 31-én megszűnik.

9. cikk

Jelen Egyezmény a két ország közötti ratifikációs okmányok kicserélése napján lép érvénybe és 1977. január 1-től kerül alkalmazásra.
Az Egyezmény mindaddig érvényben marad, míg a Szerződő Felek egyike a naptári év lejárta előtt három hónappal fel nem mondja.
Készült Budapesten, 1976. március 20-án, két eredeti példányban, magyar és szerb-horvát nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.

(Aláírások.)”

3. §5 Ez a törvényerejű rendelet 1977. január 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság államisága megszünt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A kihirdetés napja: 1976. december 15.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

5

A 3. § a 2010: CXLVIII. törvény 19. §-a, a 2014: XXI. törvény 12. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére