• Tartalom

9/1977. (III. 21.) MT rendelet

9/1977. (III. 21.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről

2014.09.05.

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett angol nyelvű jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű fordítása a következő:

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai
Köztársaság Kormánya között a középiskolákban,
felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási
és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok,
oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya,
törekedve a Magyar Népköztársaság és az Indiai Köztársaság népei közötti baráti kapcsolatok további erősítésére és az együttműködés további fejlesztésére az oktatási, szociális és kulturális területeken,
megállapítva, hogy az 1962. március 30-án a két ország között aláírt Kulturális Egyezmény eredményesen hozzájárult ezekhez a kapcsolatokhoz,
elhatározták az alábbi Jegyzőkönyv aláírását az említett Egyezmény 4. cikke értelmében:
1. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen egyenértékűnek ismerik el a Magyar Népköztársaság és az Indiai Köztársaság azonos típusú középiskoláiban, felsőoktatási intézményeiben, egyetemein, oktatási és tudományos szervezeteiben kibocsátott bizonyítványokat, okleveleket és a tudományos fokozatokat a humán és társadalomtudományok, a természettudományok, a mérnöki és műszaki tudományok, a mezőgazdaság és állatorvostudományok terén.
2. cikk
A Magyar Népköztársaságban kibocsátott, a 12 éves iskolai képzés után gimnáziumokban és szakközépiskolákban a záróvizsgát igazoló bizonyítvány egyenértékű az Indiai Köztársaságban kibocsátott felső középiskolai, egyetemi előkészítő végbizonyítvánnyal és viszont.
3. cikk
a) A Magyar Népköztársaságban a Tudományos Minősítő Bizottság által kibocsátott „tudományok kandidátusa” tudományos fokozatot a Felek egyenértékűnek ismerik el az Indiai Köztársaság felsőoktatási intézményei és egyetemei által a megfelelő tudományterületeken kibocsátott Ph. D. tudományos fokozattal és viszont.
b) A Magyar Népköztársaságban a megfelelő tudományterületeken a Tudományos Minősítő Bizottság által kibocsátott „tudományok doktora” tudományos fokozatot a Felek egyenértékűnek ismerik el az Indiai Köztársaság felsőoktatási intézményei és egyetemei által kibocsátott „az irodalomtudomány (irodalom) doktora”, „a jogtudomány doktora” tudományos fokozattal a megfelelő szakterületeken és viszont.
4. cikk
A Szerződő Felek a jelen Jegyzőkönyv szellemében törekednek arra, hogy az egyes szakterületeken kölcsönösen további részletes tájékoztatást bocsássanak egymás rendelkezésére. E cserék alapján a Felek a későbbiekben diplomáciai úton közelebbről meghatározzák az egyes szakterületeken kibocsátott oklevelek és tudományos fokozatok egyenértékűségét.
5. cikk
A Szerződő Felek a jelen Jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatos minden kérdést kölcsönösen tisztáznak.
6. cikk
A Jegyzőkönyv az aláírás napján lép hatályba és öt évig marad érvényben.
Ezt követően mindaddig hatályban marad, amíg a Szerződő Felek egyike hat hónappal korábban írásban be nem jelenti az érvénytelenítést.
Készült két példányban New Delhiben, 1976. október 23-án.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1976. évi október hó 23. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére