• Tartalom

23/1981. (VIII. 10.) MT rendelet

23/1981. (VIII. 10.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaságban1 és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban2 kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1981. május 19-én megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között a Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között
a Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított,
iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok,
valamint oklevelek egyenértékűségének
kölcsönös elismeréséről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Végrehajtó Tanácsa attól a szándéktól vezérelve, hogy a baráti kapcsolatokat gazdagítva továbbfejlesszék az együttműködést a kultúra, a tudomány és az oktatás területén, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányok befejezéséről kiadott okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismerése céljából, a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
A Magyar Népköztársaságban, valamint a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban az általános iskola 8. osztályának elvégzéséről kiállított bizonyítványok egyenértékűek és mindkét ország bármelyik középfokú iskolájában továbbtanulásra jogosítanak.
2. cikk
A Magyar Népköztársaságban kiállított gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi bizonyítvány, valamint középfokú technikumi oklevél és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban a gimnáziumi, a szak- és művészeti középiskolai végzettségről kiállított befejező bizonyítványok egyenértékűek és mindkét ország felsőoktatási intézményeiben való továbbtanulásra jogosítanak.
3. cikk
A Magyar Népköztársaságban a felsőfokú intézetek és a főiskolák, valamint a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban a felsőfokú iskolák, az egyetemi karok (fakultások), valamint a művészeti akadémiák első fokának elvégzését tanúsító oklevelek egyenértékűek és mindkét ország felsőoktatási intézményeiben a tanulmányok továbbfolytatására jogosítanak.
4. cikk
A Magyar Népköztársaságban az egyetemek és az egyetemi jellegű főiskolák elvégzését tanúsító oklevelek, valamint a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban az egyetemi karokon (fakultások), a főiskolákon, továbbá a művészeti akadémiákon befejezett felsőfokú tanulmányokról kiállított oklevelek egyenértékűek és a Magyar Népköztársaságban a tudományok kandidátusa, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban pedig a tudományok magisztere tudományos fokozat megszerzésére jogosítanak.
5. cikk
A Szerződő Felek illetékes szervei kölcsönösen megadják egymásnak a jelen megállapodás alkalmazásához szükséges tájékoztatást.
6. cikk
Ez a határozatlan időre szóló megállapodás jóváhagyást igényel és a jóváhagyás megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltás napjától számított 30 nap elteltével lép hatályba.
Hatályát veszti, ha bármelyik Szerződő Fél felmondja, az erről szóló jegyzéknek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított egy év eltelte után.
Készült Budapesten, az 1980. évi március hó 7. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar és szerb-horvát nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1981. évi június hó 19. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság államisága megszünt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 73. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére