• Tartalom
Oldalmenü

33/1982. (VIII. 11.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. február 12-én aláírt, a nemzetközi forgalomban részt vevő közúti járművek adóztatásáról szóló megállapodáskihirdetéséről

2014.09.05.

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1982. május 12. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. február 12-én aláírt, a nemzetközi forgalomban részt vevő közúti járművek adóztatásáról szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Németországi Szövetségi Köztársaság
Kormánya között a nemzetközi forgalomban
részt vevő közúti járművek adóztatásáról
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,
ATTÓL AZ ÓHAJTÓL VEZETVE, hogy a két állam közötti közúti forgalmat és a területeiken átmenő forgalmat megkönnyítsék,
a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
E megállapodás céljaira a „jármű” kifejezés jelent minden tehergépkocsit, minden vontatót (beleértve a nyerges vontatót) és minden autóbuszt, valamint minden pótkocsit (beleértve a nyerges pótkocsit), amely egy ilyen járműhöz kapcsolható.
2. cikk
Azok a járművek, amelyek az egyik Szerződő Fél területén érvényes forgalmi engedéllyel rendelkeznek és amelyeket átmeneti tartózkodásra a másik Szerződő Fél területére bevisznek, mentesek
a Magyar Népköztársaság területén
a gépjárműadó alól
és
a Németországi Szövetségi Köztársaság területén
a gépjárműadó (Kraftfahrzeugsteuer) alól.
3. cikk
(1) A 2. cikk szerinti mentességek az áruk szállítására szolgáló gépjárművekre akkor vonatkoznak, ha az egyes tartózkodások a másik Szerződő Fél területén nem haladnak meg tizennégy egymást követő napot. A tartózkodási időtartam számításánál a beutazás és a kiutazás napja mindenkor teljes napnak számít.
(2) A Szerződő Felek illetékes hatóságai kivételt tehetnek az (1) bekezdésben meghatározott határidő alól, különösen ha a járművek üzemképtelenné válnak, vagy ezeket vásárokra, kiállításokra vagy hasonló rendezvényekre használják.
(3) A 2. cikk szerinti mentességek az autóbuszokra és azok pótkocsijaira akkor vonatkoznak, ha az egyes tartózkodások a másik Szerződő Fél területén nem haladják meg az egy évet.
4. cikk
Ez a megállapodás az 1971. szeptember 3-i Négyoldalú Megállapodásnak megfelelően, összhangban a megállapított eljárással Berlin (Nyugat)-re is kiterjed.
5. cikk
(1) A Szerződő Felek értesítik egymást, amint jogszabályaik szerint ennek a megállapodásnak hatálybalépéséhez szükséges előfeltételek teljesültek. A megállapodás egy hónappal az értesítések kicserélése után lép hatályba.
(2) Ezt a megállapodást határozatlan időre kötik. A megállapodást, hatálybalépése után egy év elteltével mindegyik Szerződő Fél három hónapos határidővel írásban felmondhatja; ebben az esetben az e felmondási határidő lejártával hatályát veszti.
KÉSZÜLT Budapesten, 1981. február 12-én, két eredeti példányban, mindkettő magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1982. június 11. napjától kell alkalmazni.

(2)2 A rendelet végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 82. §-a szerint módosított szöveg.