• Tartalom
Oldalmenü

48/1983. (XII. 1.) MT rendelet

a nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről1

1991.01.01.
1

Az egyezményt lásd a 21/1982. (V. 24.) MT rendeletnél.