• Tartalom
Oldalmenü

5/1983. (IV. 13.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Budapesten az 1982. évi július hó 8. napján aláírt egyészségügyi ellátási egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1983. évi február hó 23. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között, Budapesten, az 1982. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi ellátási egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Svéd Királyság Kormánya között
az egészségügyi ellátásról
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügyi ellátás területén is tovább fejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez, elhatározták, hogy egészségügyi ellátási egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikként kinevezték
A Magyar Népköztársaság Kormánya
Dr. Schultheisz Emil
egészségügyi minisztert
A Svéd Királyság Kormánya
Karin Söder
szociálisügyi minisztert
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban egyeztek meg:
1. cikk
A Szerződő Felek kórházi ellátásban részesítik a másik Fél területükön ideiglenesen tartózkodó állampolgárait heveny megbetegedés esetén, vagy azonnali orvosi beavatkozást igénylő esetekben ugyanolyan feltételekkel, mint amelyek a Fél saját állampolgáraira vonatkoznak.
2. cikk
Az 1. cikk előírásai nem alkalmazhatók a Felek olyan állampolgáraira, akik azzal a szándékkal utaznak a másik Fél országába, hogy az egyezmény keretében nyújtandó egészségügyi ellátás előnyeit élvezzék.
3. cikk
Az egyezmény alapján nyújtandó egészségügyi ellátás költségei tekintetében a Szerződő Felek között semmiféle elszámolásra nem kerül sor.
4. cikk
Az egyezmény végrehajtása során felmerült problémákat a Szerződő Felek illetékes szervei közvetlenül oldják meg.
5. cikk
Ezt az egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás hónapját követő harmadik hónap első napján lép életbe. Amennyiben az egyik Fél az egyezményt felmondja, az a felmondást követően három hónapig marad hatályban.
Az Egyezmény Budapesten, 1982. július 8-án készült, két eredeti példányban angol nyelven.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1983. évi május hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 89. §-a szerint módosított szöveg.