• Tartalom

25/1984. (VIII. 8.) MT rendelet

25/1984. (VIII. 8.) MT rendelet

iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló magyar-laoszi megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1984. április 25-én megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban kiállított iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Vientianeban, 1982. április 2-án aláírt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság
Kormánya között
a Magyar Népköztársaságban
és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban
kiállított iskolai végzettséget, valamint
tudományos fokozatot tanúsító okiratok
egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya attól a szándéktól vezérelve, hogy továbbfejlessze az együttműködést a tudomány és az oktatás területén, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködésről 1977. május 6-án megkötött egyezmény alapján, a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
A Magyar Népköztársaságban az általános iskola 8. osztályának elvégzéséről kiállított bizonyítvány és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban az általános iskola 5. osztályának elvégzéséről kiállított bizonyítvány, együtt a középiskola 3. osztályának elvégzéséről kiállított bizonyítvánnyal, egyenértékű és mindkét ország bármelyik középfokú iskolájában továbbtanulásra jogosít.
2. cikk
A Magyar Népköztársaságban kiállított gimnáziumi, szakközépiskolai érettségi bizonyítvány, valamint középfokú technikumi oklevél és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban kiállított középiskolai, szakközépiskolai, technikumi érettségi bizonyítvány – amelyek felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosítanak – egyenértékűek.
3. cikk
A Magyar Népköztársaságban és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban a felsőoktatási intézmények elvégzéséről kiállított – tudományos fokozatok megszerzésére jogosító – oklevelek egyenértékűek.
4. cikk
A Magyar Népköztársaságban a tudományok kandidátusa tudományos fokozat szerzéséről kiállított okirat és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban a tudományok kandidátusa tudományos fokozat szerzéséről kiállított okirat egyenértékű.
A Magyar Népköztársaságban a tudományok doktora tudományos fokozat szerzéséről kiállított okirat és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban a tudományok doktora tudományos fokozat szerzéséről kiállított okirat egyenértékű.
5. cikk
A Magyar Népköztársaság és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság illetékes minisztériumai kölcsönösen megadják egymásnak a megállapodás végrehajtásához szükséges tájékoztatást.
6. cikk
Ez a határozatlan időre szóló megállapodás jóváhagyásra szorul és a jóváhagyás megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.
Hatályát veszti, ha bármelyik Szerződő Fél felmondja, az erről szóló jegyzéknek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított hat hónap eltelte után.
Készült Vientianeban, az 1982. év április hó 2. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar, lao és francia nyelven, mindegyik nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1984. április 25-től kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 93. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére