• Tartalom

20/1989. (XI. 1.) OGY határozat

20/1989. (XI. 1.) OGY határozat

a rendőrhatósági őrizetben fogva tartott (internált), valamint a kitelepített személyek sérelmeinek orvoslásáról1

1990.12.31.

1. Az Országgyűlés a jogállamiság eszméjétől vezérelve, a nemzeti megbékélés előmozdítása jegyében szükségesnek tartja, hogy elégtételt szolgáltasson a volt internáltaknak és kitelepítetteknek. Kinyilvánítja, hogy a kitelepítések és internálások jelentős arányban hibás politikai gyakorlat következményei voltak. Nem volt indokolt, hogy háborús időszakra szóló jogszabályokat tartsanak hatályban, amikor már nem volt ilyen helyzet. Ezt súlyosbította, hogy e jogszabályokat nemcsak a közrendet és közbiztonságot sértő vagy veszélyeztető, a második világháború után konszolidációt, az újjáépítést akadályozó személyekkel szemben alkalmazták. Az intézkedések, különösen 1949-től kezdve, egyoldalú politikai célokat szolgáltak. Ezzel emberek ezreit fosztották meg szabadságuktól, súlyos vagyoni károkat okoztak, nehezítették az érintettek és családtagjaik megélhetését.

Az Országgyűlés elhatárolja magát a jogalkalmazás ilyen módszereitől; a magyar társadalom nevében az áldozatokat, a sérelmet szenvedőket megköveti. Elkötelezi magát olyan garanciák megteremtésére, amelyek hasonló gyakorlat elkövetését megakadályozzák.

2. Internálás és kitelepítés miatt az Alkotmányban, a hatályos törvényekben és más jogszabályokban biztosított jogok gyakorlásában senkit nem érhet hátrány.

1

A határozatot az Országgyűlés az 1989. október 20-ai ülésén fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére