• Tartalom

1989. évi XXXI. törvény

1989. évi XXXI. TÖRVÉNY

az Alkotmány módosításáról1

2008.01.01.
1

A törvényt az Országgyűlés az 1989. október 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1989. október 23. A törvény még hatályos rendelkezései beiktatva az 1949: XX. törvény szövegébe. A törvény 6. §-ának az Alkotmány 20. § (5) bekezdését megállapító szövegrésze, 22. § (1) bekezdésének az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének h) pontját megállapító szövegrészét, valamint (2) bekezdését, 26. §-ának az Alkotmány VIII. fejezetének címét, 40/A. §-át, 40/B. § (3) és (4) bekezdését, valamint 34. §-ának az Alkotmány 70/H. § (2) bekezdését megállapító szövegrészét a 2004: CIV. törvény 7. § (3) bekezdésének b) pontja, az 1–37. §-át, a 38. § (1) bekezdésének az „– a 4. § (2) bekezdésének, a 38. § (5) bekezdésében megjelölt rendelkezése kivételével, a 6–8. §-oknak a 38. § (3) bekezdésében megjelölt rendelkezései kivételével, a 16. §-nak a 38. § (5) bekezdésében megjelölt rendelkezése kivételével, továbbá a 24–25. § és a 27. § kivételével –” szövegrészét, valamint az „ ; egyidejűleg az Alkotmány 49. §-a, 72–73. §-a és a 77. §-ának (3) bekezdése a hatályát veszti” szövegrészét, továbbá második mondatát, 38. § (2) bekezdésének első és második mondatát, 38. § (3)–(9) bekezdését, 39–40. §-t a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte. A törvényt a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 31. cikk (3) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére