• Tartalom
Oldalmenü

53/1989. (VI. 10.) MT rendelet

a vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1985. (XI. 12.) MT rendelet módosításáról

2014.09.05.

(A módosításnak a Magyar Népköztársaság1 Kormánya részéről történt jóváhagyásáról szóló értesítés az 1988. évi május hó 6. napján megtörtént. Az egyezmény módosítása a Magyar Népköztársaság2 vonatkozásában az 1989. évi március hó 28. napján lépett hatályba.)

1. § A Kormány a vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról szóló, Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) módosítását e rendelettel kihirdeti.

2. § Ahol az Egyezmény és mellékletei Skandináv Vámokmányt említenek, azon EU tranzitnyomtatványt kell érteni.

3. § Az Egyezmény 2. számú mellékletének a Skandináv Vámokmányra vonatkozó része az 1—8. számú melléklet szerint módosul.

4. § Az Egyezmény 3. számú mellékletének a Skandináv Vámokmány használatára vonatkozó része a 9. számú melléklet szerint módosul.

5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1989. évi március hó 28. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. számú melléklet az 53/1989. (VI. 10.) MT rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

1 Árubejelentés

 

 

 

 

 

1

2 Feladó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FELADÁSI/KIVITELI ORSZÁG PÉLDÁNYA

 

3 Nyomtatvány

4 Küldemény-
jegyzék

 

 

 

 

 

 

jegyzék

 

 

 

 

5 Pozíciók

6 Csomagszám össz.

7 Hivatkozási szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Címzett (átvevő)

 

 

9 A fizetés felelős személy

szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Első rend.

11 Keresk.

 

13 GLP

 

 

 

 

 

 

orsz.

 

orsz.

 

 

 

 

14 Bejelentő/képviselő

 

 

15 Feladási/kiviteli ország

15 Fel.kiv.or.kódja

17 Rend.or. kódja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Származási ország

17 Rendeltetési ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Szállítóeszköz számjele/rendszáma az indításkor

19 Ctr

20 Szállítási feltételek (paritások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő száll.eszk. rendszáma és honossága

22 Valuta és a számlában feltüntetett összeg

23 Átszámítási árf

24 Ügylettípus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Száll.móda határon

26

Belföldi száll.mód

27 Rakodási hely

28 Pénzügyi és bankadatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

29 Kiléptető vámhivatal

30 Áruhely

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Darabszám
és áru-
megjelölés

Jelek és számok – konténer azonosítási száma – darabszám és tipus

 

32 Poz.sz.

33 Az áru száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Szárm.or. kódja

35 Bruttó súly (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

 

37 Eljárás

38 Nettó súly (kg)

39 Kontingens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Összbejelentés/előokmányok

 

 

 

 

 

 

 

41 Különleges mértékegység

 

 

 

 

44 különleges
megjegyzé-
sek/csatolt mellékletek/
igazolások és engedélyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV. Kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Statisztikai érték

 

 

 

 

 

 

 

47 Illeték-
kiszámítás

Tipus

Számítási alap

Mértéke

Összege

 

48 Fizetés/halasztás

49 Raktár megjelölése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Könyvelési adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett

Szám

 

Aláírás:

C Indító vámhivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Előirányzott
átkelőhelyek
(és országok)

képviselve

 

 

 

 

kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Biztosíték
Nem érvényes

 

 

 

 

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Az indító vámhivatal vizsgálata

 

Bélyegző:

54 Kelt:

 

 

Eredmény

 

 

 

 

 

 

 

Elhelyezett zárak, darabszám

 

 

 

 

A bejelentő / képviselő aláírása és neve:

 

 

Jelölés

 

 

 

 

 

 

 

Határidő (utolsó nap)

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet az 53/1989. (VI. 10.) MT rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

1 Árubejelentés

 

 

 

 

 

2

2 Feladó

Szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A STATISZTIKA PÉLDÁNYA–FELADÁSI/KIVITELI ORSZÁG

 

3 Nyomtatvány

4 Küldemény-
jegyzék

 

 

 

 

 

 

jegyzék

 

 

 

 

5 Pozíciók

6 Csomagszám össz.

7 Hivatkozási szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Címzett (átvevő)

Szám

 

9 A fizetés felelős személy

szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Első rend.

11 Keresk.

 

13 GLP

 

 

 

 

 

 

orsz.

 

orsz.

 

 

 

 

14 Bejelentő/képviselő

Szám

 

15 Feladási/kiviteli ország

15 Fel.kiv.or.kódja

17 Rend.or. kódja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Származási ország

17 Rendeltetési ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Szállítóeszköz számjele/rendszáma az indításkor

19 Ctr

20 Szállítási feltételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő száll.eszk. rendszáma és honossága

22 Valuta és a számlában feltüntetett összeg

23 Átszámítási árf

24 Ügylettípus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Száll.móda határon

26

Belföldi száll.mód

27 Rakodási hely

28 Pénzügyi és bankadatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

29 Kiléptető vámhivatal

30 Áruhely

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Darabszám
és áru -
megjelölés

Jelek és számok – konténer azonosítási száma – darabszám és tipus

 

32 Poz.sz.

33 Az áru száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Szárm.or. kódja

35 Bruttó súly (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

 

37 Eljárás

38 Nettó súly (kg)

39 Kontingens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Összbejelentés/előokmányok

 

 

 

 

 

 

 

41 Különleges mértékegys.

 

 

 

 

44 különleges
megjegyzé-
sek/csatolt mellékletek/
igazolások és engedélyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV. Kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Statisztikai érték

 

 

 

 

 

 

 

47 Illeték-
kiszámítás

Tipus

Számítási alap

Mértéke

Összege

 

48 Fizetés/halasztás

49 Raktár megjelölése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Könyvelési adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett

Szám

 

Aláírás:

C Indító vámhivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Előirányzott
átkelőhelyek
(és országok)

képviselve

 

 

 

 

kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Biztosíték
Nem érvényes

 

 

 

 

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Az indító vámhivatal vizsgálata

 

Bélyegző:

54 Kelt:

 

 

Eredmény

 

 

 

 

 

 

 

Elhelyezett zárak, darabszám

 

 

 

 

A bejelentő / képviselő aláírása és neve:

 

 

Jelölés

 

 

 

 

 

 

 

Határidő (utolsó nap)

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

E A kiviteli/feladási vámszerv vizsgálata

 

 

3. számú melléklet az 53/1989. (VI. 10.) MT rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

1 Árubejelentés

 

 

 

 

 

3

2 Feladó

Szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FELADÓ/EXPORTŐR PÉLDÁNYA

 

3 Nyomtatvány

4 Küldemény-
jegyzék

 

 

 

 

 

 

jegyzék

 

 

 

 

5 Pozíciók

6 Csomagszám össz.

7 Hivatkozási szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Címzett (átvevő)

Szám

 

9 A fizetés felelős

szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Első rend.

11 Keresk.

 

13 GLP

 

 

 

 

 

 

orsz.

 

orsz.

 

 

 

 

14 Bejelentő/képviselő

Szám

 

15 Feladási/kiviteli ország

15 Fel.kiv.or.kódja

17 Rend.or. kódja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Származási ország

17 Rendeltetési ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Szállítóeszköz számjele/rendszáma az indításkor

19 Ctr

20 Szállítási feltételek (paritás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő száll.eszk. rendszáma és honossága

22 Valuta és a számlában feltüntetett összeg

23 Átszámítási árf

24 Ügylettípus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Száll.móda határon

26

Belföldi száll.mód

27 Rakodási hely

28 Pénzügyi és bankadatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

29 Kiléptető vámhivatal

30 Áruhely

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Darabszám
és áru-
megjelölés

Jelek és számok – konténer azonosítási száma – darabszám és tipus

 

32 Poz.sz.

33 Az áru száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Szárm.or. kódja

35 Bruttó súly (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

 

37 Eljárás

38 Nettó súly (kg)

39 Kontingens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Összbejelentés/előokmányok

 

 

 

 

 

 

 

41 Különleges mértékegység

 

 

 

44 különleges
megjegyzé-
sek/csatolt mellékletek/
igazolások és engedélyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV. Kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Statisztikai érték

 

 

 

 

 

 

 

47 Illeték-
kiszámítás

Tipus

Számítási alap

Mértéke

Összege

 

48 Fizetés/halasztás

49 Raktár megjelölése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Könyvelési adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett

Szám

 

Aláírás:

C Indító vámhivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Előirányzott
átkelőhelyek
(és országok)

képviselve

 

 

 

 

kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Biztosíték
Nem érvényes

 

 

 

 

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Az indító vámhivatal vizsgálata

 

Bélyegző:

54 Kelt:

 

 

Eredmény

 

 

 

 

 

 

 

Elhelyezett zárak, darabszám

 

 

 

 

A bejelentő / képviselő aláírása és neve:

 

 

Jelölés

 

 

 

 

 

 

 

Határidő (utolsó nap)

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet az 53/1989. (VI. 10.) MT rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

1 Árubejelentés

 

 

 

 

 

4

2 Feladó

Szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RENDELTETÉSI vámszerv példánya

 

3 Nyomtatvány

4 Küld. Jegyz..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Pozíciok

6 Csomag össz. sz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Címzett (átvevö)

Szám

 

Fontos utalás:

Ezt a példányt a közösségi jelleg igazolására használják a nem közösségi
továbbítási eljárással szállított áruk esetében.

Ezért csak az 1,2,3,5,14,31,32,35,54-es rovatok adatait kell kitölteni, illetve
bizonyos esetekben a 33,38,40,44-es rovatokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Bejelentő/képviselő

Szám

 

15 Feladási/kiviteli ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Rendeltetési ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 A szállítóeszköz számjele/rendszáma az indításkor

19 Ctr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő sz.eszk. rendszáma és honossága

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Száll.mód a határon

 

 

27 Rakodási hely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Darabszám
és áru-
megjelölés

Jelek és számok – konténer azonosítási száma – darabszám és tipus

 

32 Poz.sz.

33 Az áru száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Bruttó súly (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Nettó súly (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Összbejelentés/előokmányok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 különleges
megjegyzé-
sek/csatolt mellékletek/
igazolások és engedélyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV Kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Átrako-
dások

Hely és ország:

Hely és ország:

 

 

Az új szállítóeszköz rendszáma: és honossága

Az új szállítóeszköz rendszáma: és honossága

 

 

Ctr.

 

(1) Az új konténer azonosítási száma:

Ctr.

 

(1) Az új konténer azonosítási száma:

 

 

(1) Ha van új konténer 1-et, ha nincs 0-át bejegyezni

(1) Ha van új konténer 1-et, ha nincs 0-át bejegyezni

 

 

F Az illetékes
hatóság
igazolása

Új zárak: Darabszám    Jeleölés

Aláírás:    Bélyegző:

Új zárak: Darabszáma:    Jele:

Aláírás:    Bélyegző:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett

Szám

 

Aláírás:

C Indító vámhivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Előirányzott
átkelőhelyek
(és országok)

Képviselve

 

 

 

 

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Biztosíték
nem érvényes

 

 

 

 

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Az indító vámhvatal vizsgálata

 

 

54 Kelt:

 

 

Eredmény

 

 

 

 

 

 

 

Elhelyezett zárak, darabszám

 

 

 

 

A bejelentő / képviselő aláírása és neve:

 

 

Jelölés

 

 

 

 

 

 

 

Határidő (utolsó nap)

Bélyegző:

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

56 Egyéb események a szállítás alatt
Tényállás és megtett intézkedések

G Az illetékes hatóság igazolása

H Utólagos vizsgálat (Ha ez a példány a közösségi jelleg igazolására szolgál)

UTÓVIZSGÁLAT IRÁNTI KÉRELEM
Kérjük ezen okmány valódiságának és a bennelévő adatok
helyességének utólagos vizsgálatát.

UTÓVIZSGÁLAT EREDMÉNYE
Jelen okmányt (1)

 

 

 

a benne szereplő vámhivatal igazolja és
az adatok valósak

 

 

 

 

 

 

nem felel meg a valódisággal és helyességgel
szembeni követelményeknek

 

 

 

Kelt:
aláírás:    bélyegző:

Kelt:
aláírás:    bélyegző:

Megjegyzések:

 

(1) A megfelelőt bejelölni.

 

I Rendeltetési vámhivatal vizsgálata (közös továbbítás)

 

Érkezési nap:

5. sz.példány visszaküldve

Zárak vizsgálata:

 

......-án,

 

Bejegyezve ......sz. alatt

Megjegyzések:

 

 

 

 

aláírás:

bélyegző:

5. számú melléklet az 53/1989. (VI. 10.) MT rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

1 Árubejelentés

 

 

 

 

 

5

2 Feladó/Exportőr

Szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RENDELTETÉSI vámszerv példánya

 

3 Nyomtatvány

4 Küld. Jegyz..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Pozíciók

6 Csomag össz. sz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Címzett (átvevő)

Szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Bejelentő/képviselő

Szám

 

15 Feladási/kiviteli ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Rendeltetési ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 A szállítóeszköz számjele/rendszáma az indításkor

19 Ctr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszaküldve:

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő sz.eszk. rendszáma és honossága

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbagesendes til:

Zurücksenden an:

 

 

 

 

 

 

25

Száll.mód a határon

 

27 Rakodási hely

Renvoyer á:

Return to:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugzenden aan:

Rinviare a:

 

 

 

5

 

 

 

Devolver á:

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Darabszám
és áru
megjelölés

Jelek és számok – konténer azonosítási száma – darabszám és tipus

 

32 Poz.sz.

33 Az áru száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Bruttó súly (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Nettó súly (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Összbejelentés/előokmányok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 különleges
megjegyzé-
sek/csatolt mellékletek/
igazolások és engedélyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV Kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Átrako-
dások

Hely és ország:

Hely és ország:

 

 

Az új szállítóeszköz rendszáma: és honossága

Az új szállítóeszköz rendszáma: és honossága

 

 

Ctr.

 

(1) Az új konténer azonosítási száma:

Ctr.

 

(1) Az új konténer azonosítási száma:

 

 

(1) Ha van új konténer 1-et, ha nincs 0-át bejegyezni

(1) Ha van új konténer 1-et, ha nincs 0-át bejegyezni

 

 

F Az illetékes
hatóság
igazolása

Új zárak: Darabszám    Jelölés

Aláírás:    Bélyegző:

Új zárak: Darabszáma:    Jele:

Aláírás:    Bélyegző:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett

Szám

 

Aláírás:

C Indító vámhivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Előirányzott
átkelőhelyek
(és országok)

Képviselve

 

 

 

 

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Biztosíték
nem érvényes

 

 

 

 

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Az indító vámhivatal vizsgálata

 

 

54 Kelt:

 

 

Eredmény

 

 

 

 

 

 

 

Elhelyezett zárak, darabszám

 

 

 

 

A bejelentő / képviselő aláírása és neve:

 

 

Jelölés

 

 

 

 

 

 

 

Határidő (utolsó nap)

Bélyegző:

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

56 Tényleírás és a megtett intézkedések

G Az illetékes hatóság igazolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendeltetési vámhivatal vizsgálata

 

Érkezés napja

Az 5. példány elküldve

Zárak vizsgálata:

napján,

hely (hova)

 

szám alatt.

Megjegyzések:

 

 

 

 

Aláírás:

Bélyegző:

6. számú melléklet az 53/1989. (VI. 10.) MT rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

1 Árubejelentés

 

 

 

 

 

6

2 Feladó

Szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RENDELTETÉSI ORSZÁG PÉLDÁNYA

 

3 Nyomtatvány

4 Küldemény-
jegyzék

 

 

 

 

 

 

jegyzék

 

 

 

 

5 Pozíciók

6 Csomagszám össz.

7 Hivatkozási szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Címzett (átvevő)

Szám

 

9 A fizetésért felelős személy

szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Utolsó származási

11 Keresk.

12 Értékadatok

13 GLP

 

 

 

 

 

 

orsz.

 

orsz.

 

 

 

 

14 Bejelentő/képviselő

Szám

 

15 Feladási/kiviteli ország

15 Fel.kiv.or.kódja

17 Rend.or. kódja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Származási ország

17 Rendeltetési ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Szállítóeszköz számjele/rendszáma az indításkor

19 Ctr

20 Szállítási feltételek (paritás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő száll.eszk. rendszáma és honossága

22 Valuta és a számlában feltüntetett összeg

23 Átszámítási árf

24 Ügylettípus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Száll.móda határon

26

Belföldi száll.mód

27 Rakodási hely

28 Pénzügyi és bankadatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

29 Kiléptető vámhivatal

30 Áruhely

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Darabszám
és áru-
megjelölés

Jelek és számok – konténer azonosítási száma – darabszám és tipus

 

32 Poz.sz.

33 Az áru száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Szárm.or. kódja

35 Bruttó súly (kg)

36 Prefe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

renciák

 

 

a

 

b

 

 

37 Eljárás

38 Nettó súly (kg)

39 Kontingens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Összbejelentés/előokmányok

 

 

 

 

 

 

 

41 Különleges mértékegys.

42 Egységár

43 BM kód

 

 

44 különleges
megjegyzé-
sek/csatolt mellékletek/
igazolások és engedélyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV. Kód

45 Helyesbítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Statisztikai érték

 

 

 

 

 

 

 

47 Illeték-
kiszámítás

Tipus

Számítási alap

Mértéke

Összege

 

48 Fizetési/halasztás

49 Raktár megjelölése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Könyvelési adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett

Szám

 

Aláírás:

C Indító vámhivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Előirányzott
átkelőhelyek
(és országok)

képviselve

 

 

 

 

kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Biztosíték
Nem érvényes

 

 

 

 

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Az indító vámhivatal vizsgálata

 

Bélyegző:

54 Kelt:

 

 

Eredmény

 

 

 

 

 

 

 

Elhelyezett zárak, darabszám

 

 

 

 

A bejelentő / képviselő aláírása és neve:

 

 

Jelölés

 

 

 

 

 

 

 

Határidő (utolsó nap)

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

J A rendeltetési vámhivatal vizsgálata

 

 

7. számú melléklet az 53/1989. (VI. 10.) MT rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

1 Árubejelentés

 

 

 

 

 

7

2 Feladó

Szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A STATISZTIKA PÉLDÁNYA – RENDELTETÉSI ORSZÁG

 

3 Nyomtatvány

4 Küldemény--
jegyzék

 

 

 

 

 

 

jegyzék

 

 

 

 

5 Pozíciók

6 Csomagszám össz.

7 Hivatkozási szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Címzett (átvevő)

Szám

 

9 A fizetésért felelős személy

szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ut. szárm.

11 Keresk.

12 Értékadatok

13 GLP

 

 

 

 

 

 

ország

 

orsz.

 

 

 

 

14 Bejelentő/képviselő

Szám

 

15 Feladási/kiviteli ország

15 Fel.kiv.or.kódja

17 Rend.or. kódja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Származási ország

17 Rendeltetési ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Szállítóeszköz számjele/rendszáma az indításkor

19 Ctr

20 Szállítási feltételek (paritás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő száll.eszk. rendszáma és honossága

22 Valuta és a számlában feltüntetett összeg

23 Átszámítási árf

24 Ügylettípus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Száll.móda határon

26

Belföldi száll.mód

27 Rakodási hely

28 Pénzügyi és bankadatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

29 Kiléptető vámhivatal

30 Áruhely

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Darabszám
és áru-
megjelölés

Jelek és számok – konténer azonosítási száma – darabszám és tipus

 

32 Poz.sz.

33 Az áru száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Szárm.or. kódja

35 Bruttó súly (kg)

36 Prefe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

renciák

 

 

a

 

b

 

 

37 Eljárás

38 Nettó súly (kg)

39 Kontingens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Összbejelentés/előokmányok

 

 

 

 

 

 

 

41 Különleges mértékegys.

42 Egységár

43 BM kód

 

 

44 különleges
megjegyzé-
sek/csatolt mellékletek/
igazolások és engedélyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV. Kód

45 Helyesbítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Statisztikai érték

 

 

 

 

 

 

 

47 Illeték-
kiszámítás

Tipus

Számítási alap

Mértéke

Összege

 

48 Fizetés/halasztás

49 Raktár megjelölése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Könyvelési adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett

Szám

 

Aláírás:

C Indító vámhivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Előirányzott
átkelőhelyek
(és országok)

képviselve

 

 

 

 

kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Biztosíték
Nem érvényes

 

 

 

 

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Az indító vámhivatal vizsgálata

 

Bélyegző:

54 Kelt:

 

 

Eredmény

 

 

 

 

 

 

 

Elhelyezett zárak, darabszám

 

 

 

 

A bejelentő / képviselő aláírása és neve:

 

 

Jelölés

 

 

 

 

 

 

 

Határidő (utolsó nap)

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

8. számú melléklet az 53/1989. (VI. 10.) MT rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

1 Árubejelentés

 

 

 

 

 

8

2 Feladó

Szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÍMZETT/ÁTVEVŐ PÉLDÁNYA

 

3 Nyomtatvány

4 Küldemény--
jegyzék

 

 

 

 

 

 

jegyzék

 

 

 

 

5 Pozíciók

6 Csomagszám össz.

7 Hivatkozási szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Címzett (átvevő)

Szám

 

9 A fizetésért felelős személy

szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ut. szárm.

11 Keresk.

12 Értékadatok

13 GLP

 

 

 

 

 

 

ország

 

orsz.

 

 

 

 

14 Bejelentő/képviselő

Szám

 

15 Feladási/kiviteli ország

15 Fel.kiv.or.kódja

17 Rend.or. kódja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Származási ország

17 Rendeltetési ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Szállítóeszköz számjele/rendszáma az indításkor

19 Ctr

20 Szállítási feltételek (paritás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A határt átlépő száll.eszk. rendszáma és honossága

22 Valuta és a számlában feltüntetett összeg

23 Átszámítási árf

24 Ügylettípus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Száll.móda határon

26

Belföldi száll.mód

27 Rakodási hely

28 Pénzügyi és bankadatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

29 Kiléptető vámhivatal

30 Áruhely

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Darabszám
és áru
megjelölés

Jelek és számok – konténer azonosítási száma – darabszám és tipus

 

32 Poz.sz.

33 Az áru száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Szárm.or. kódja

35 Bruttó súly (kg)

36 Prefe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

renciák

 

 

a

 

b

 

 

37 Eljárás

38 Nettó súly (kg)

39 Kontingens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Összbejelentés/előokmányok

 

 

 

 

 

 

 

41 Különleges mértékegys.

42 Egységár

43 BM kód

 

 

44 különleges
megjegyzé-
sek/csatolt mellékletek/
igazolások és engedélyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV. Kód

45 Helyesbítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Statisztikai érték

 

 

 

 

 

 

 

47 Illeték-
kiszámítás

Tipus

Számítási alap

Mértéke

Összege

 

48 Fizetés/halasztás

49 Raktár megjelölése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Könyvelési adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Főkötelezett

Szám

 

Aláírás:

C Indító vámhivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Előirányzott
átkelőhelyek
(és országok)

képviselve

 

 

 

 

kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Biztosíték
Nem érvényes

 

 

 

 

Kód

53 Rendeltetési vámhivatal (és ország)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Az indító vámhivatal vizsgálata

 

Bélyegző:

54 Kelt:

 

 

Eredmény

 

 

 

 

 

 

 

Elhelyezett zárak, darabszám

 

 

 

 

A bejelentő / képviselő aláírása és neve:

 

 

Jelölés

 

 

 

 

 

 

 

Határidő (utolsó nap)

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 

9. számú melléklet az 53/1989. (VI. 10.) MT rendelethez

EU TRANZITNYOMTATVÁNY

1. Az EU tranzitnyomtatványokat orosz és német nyelven nyomtatják ki. Az EU tranzitnyomtatványt orosz vagy német nyelven töltik ki, lehetőleg a rendeltetési ország óhajának figyelembevételével.

2. Az EU tranzitnyomtatványt az egy szállító eszközbe vagy szállító tartályba rakott árura adják ki. Egy EU tranzitnyomtatvánnyal fuvarozható az áru, ha azt egy rendeltetési hely vámhivatalához küldik. Ha a küldemény több rendeltetési hely vámhivatalai számára küldött árut tartalmaz, az EU tranzitnyomtatványt külön-külön adják ki az egyes rendeltetési helyek vámhivatalai számára.

3. Ha az áru több címzettnek szól vagy ha a küldemény háromnál több tételből áll és egy címzettnek szól, egy EU tranzitnyomtatványt alkalmaznak alapnyomtatványként. Ekkor az EU tranzitnyomtatvány valamennyi lapjához címzettenként külön specifikációt csatolnak. Az EU tranzitnyomtatvány 4. pontjában hivatkozni kell a csatolt specifikációra vagy specifikációkra.

4. A feladónak vagy a fuvarozónak gondoskodnia kell arról, hogy az EU tranzitnyomtatványának 1., 7., 8., 18., 19., 21., 31., 32., 35., 44., 53. és 54. pontjait megfelelően töltsék ki írógéppel vagy nyomtatott betűvel, valamint arról, hogy az 54. pontot megfelelő módon írják alá.

5. A feladási hely vámhivatala ellenőrzi az EU tranzitnyomtatvány kitöltésének és aláírásának helyességét. Amennyiben az érvényes szabályoknak megfelelő feltételek az áru elküldéséhez fennállnak, a feladási hely vámhivatala kitölti az EU tranzitnyomtatvány A, C, D és E pontjait, ellátja a nyomtatványt a vámhivatali bélyegzőlenyomattal, sorszámmal, a vámzárak mennyiségére és kódjára vonatkozó adatokkal, kelettel és a vámhivatal munkatársainak aláírásával.

6. Az EU tranzitnyomtatványnak az első lapja, amelyen az eredeti aláírások találhatók, a feladási vámhivatalnál marad és csatolják az adott vámhivatal nyilvántartásában szereplő okmányok jegyzékéhez. Az EU tranzitnyomtatvány negyedik, ötödik (megérkezési bejelentés) és 6–7. lapját, valamint a fuvarozó belátásától függő számban a másolatokat borítékban átadják a gépjármű vezetőjének, aki köteles ezeket a határvámhivatalnak bemutatni és a fuvarozás befejeztével azokat a rendeltetési hely vámhivatalánál hagyni.

7. A vámhivatal, amelynél az EU tranzitnyomtatvány 6. vagy 7. lapjának egy-egy példánya marad, ellenőrzi a vámzárak meglétét és azok megegyezését az EU tranzitnyomtatványban levő bejegyzésekkel.

Az új vámzárak felhelyezéséről az EU tranzitnyomtatvány F) pontja tartalmaz bejegyzést.

8. Az áru rendeltetési helye szerinti vámhivatal, amelynél az EU tranzitnyomtatvány negyedik lapja marad, visszaadja az ötödik lapot a kitöltött I. ponttal az áru feladási helye szerinti vámhivatalnak postai úton.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 127. §-a szerint módosított szöveg.