• Tartalom

1990. évi XVI. törvény

1990. évi XVI. TÖRVÉNY

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról1

2008.01.01.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló — többször módosított — 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) a következők szerint módosul:

1–7. §2

8. § (1)3 Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)–(3)4

(4) A Magyar Honvédség elnevezést 1990. március 15-től kell alkalmazni. Ahol a jogszabály Magyar Néphadsereget említ, azon Magyar Honvédséget, ahol pedig Magyar Néphadsereg Vezérkarát említ, azon a Magyar Honvédség Vezérkarát kell érteni.

(5)5

1

A kihirdetés napja:1990. március 12. A törvényt a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 31. cikk (3) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1–7. §-t a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § (1) bekezdésének második mondatát a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 8. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § (5) bekezdését a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére