• Tartalom

2/1990. (VI. 13.) KöM rendelet

2/1990. (VI. 13.) KöM rendelet

a Hajósi-kaszáló és löszpartok, valamint a Kecskeri-puszta természeti területek védetté nyilvánításáról, a Tiszatelek—tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület bővítéséről, és természetvédelmi kezelők megnevezéséről

1993.03.15.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. § (1) bekezdés a) pontjában és 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom ,,Hajósi-kaszáló és löszpartok Természetvédelmi Terület'' néven a hajósi 0448/b—h, 0449, 0450/b—c, 0451, 0452/1/b—c, g—j, 0454/a—f, 0455, 0456/1/a—c, 0457, 0458/6/a—b ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 121 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja: a Duna—Tisza köze jellegzetes földtani vonatkozásban nagyértékű, löszlejtőkkel és löszvölgyekkel, mélyfekvésű rétekkel, mocsarakkal tagolt, gazdag növény- és állatvilággal rendelkező, tájképileg vonzó területének jelenlegi formájában való fennmaradásának biztosítása.

(3) A természetvédelmi terület értékeinek megóvását, őrzését, fenntartását és bemutatását (a továbbiakban: természetvédelmi kezelés) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága látja el.

2. § (1) Védetté nyilvánítom ,,Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület'' néven a Karcag város határában levő — és az e rendelet mellékletében felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú — összesen 1226 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja: a hajdan nagykiterjedésű, mocsarakkal tarkított nagykunsági puszták utolsó maradványainak, és az itt kialakult élővilágnak a védelme.

3. § (1)2 Védetté nyilvánítom és — az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének a 10/1978. OKTH egyedi államigazgatási határozatával védetté nyilvánított — Tiszatelek—tiszaberceli ártér Természetvédelmi Területhez csatolom a Gávavencsellő 046/a—b, 047, 048/a—b, 049/a—f, 050/a—h, 051/a—b, 052/a—c, 065/1—4, 066/1—3, 067, 068, 069/1/a—b, 071, 072/5, 075/a—f, 081/1, 0103/a—c, 0104/a—d, 0105/a—c, valamint a tiszaberceli 0139, 0143/a—b, 0144/a—b, 0146/a, 0148, 0149, 0170, 0171/a—b, 0172, 0173, 0175/a—c, 0176, 0177, 0178 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 543,3 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja: a Felső-Tisza vidékének még közel természetes állapotban fennmaradt, egyedülállóan gazdag élővilággal rendelkező, ártéri területeinek megőrzése.

(3) Az (1) bekezdéssel, valamint az e rendelet 2. §-ával védetté nyilvánított természeti értékek természetvédelmi kezelési feladatait a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága látja el.

4. § Ez a rendelet 1990. július hó 15-én lép hatályba.

Melléklet a 2/1990. (VI. 13.) KöM rendelethez3

A Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
KARCAG: 0487/2, 0487/4/a, 0496/2/a—b, 0497/1/b, 0497/2, 0497/3/a—c, 0499, 0599/3/b—c, 0599/4—5, 0626, 0627/b, d, 0661/2, 0714/a—d, 0715, 0718/a—b, 0719/2, 0721, 0722/1/a—b, d—f,0722/2, 0723—0725, 0835, 0836/1/a—b, 0836/2—5, 0836/6/a, d—g, 0848—0850, 0926, 0928—0929, 0948—0955, 0956/1, 3, 0957/a—h, 0958—0963, 0968/2, 0973—0974, 0976/1—2, 0977, 0988, 01001, 01008—01009, 01026—01027, 01030, 01031/4, 01038, 01047—01050, 01067/1—2, 01068—01070, 01072—01075, 01077, 01078/a—b, 01079, 01080, 01138/2,1138/3/a—b, 01138/4, 01139—01140, 01141/1—3, 01142—01147, 01148/a—c, 01149—01153, 01154/a, c—d, 01155, 01156, 01157/1/b, d, 01157/2, 01158, 01160, 01164/1—2, 01165/1, 01167/1—2, 01167/3/a—b, 01171/a—c, 01172, 01173.
1

Utóbb a törvényerejű rendeletet, valamint végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény 82. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (1) bekezdésében az össz területre vonatkotó adat a Magyar Közlöny 1990. évi 68. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

3

A melléklet a 11/1993. (III.9.) KTM rendelet 2. számú melléklete szerint kiegészített szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére