• Tartalom

2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet

2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet

a Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről

2023.01.01.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel és az érintett önkormányzatokkal egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom ,,Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület'' néven a Székesfehérvár 7611, 7614, 7615, 7617/4, 7620/3 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú 121 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a terület fajgazdag növény- és állatvilágának megőrzése.

(3)2 A védett természeti terület természetvédelmi értékeinek megóvása, őrzése és bemutatása (a továbbiakban: természetvédelmi kezelés) a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

2. §3

3. § Ez a rendelet 1990. december hó 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelethez4

A Hansági Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Győr-Sopron vármegye
Lébény:
0172/a—f, 0173, 0188/a—b, 0189/a, c—d, 0190, 0191/a—b, 0192, 0193, 0195, 0242, 0243, 0244/1, 0244/2/a—b, 0244/3—5, 0244/6/a—b, 0245/a—b, 0246, 0247/a—d, 0248/a—g, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253/a—b, 0254/a—d, 0255/a—b, d, 0256, 0257, 0258/a—f, 0259/a—d, 0260, 0261/a—b, 0262, 0263/a—b, 0484/a—n.
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. §-t az 5/1994. (III. 8.) KTM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A Melléklet a 39/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére