• Tartalom

1990. évi XXIX. törvény

1990. évi XXIX. TÖRVÉNY

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról1

2008.01.01.

1–3. §2

4. § (1)3

(2) Ahol az Alkotmány vagy egyéb jogszabály a Minisztertanács elnökét vagy a Minisztertanács megválasztását említi, ezen miniszterelnököt, illetőleg a miniszterelnök megválasztását kell érteni.

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A kihirdetés napja: 1990. május 16. A törvényt a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 31. cikk (3) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1–3. §-t a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (1) bekezdését a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére