• Tartalom

4/1990. (VI. 18.) KöM rendelet

4/1990. (VI. 18.) KöM rendelet

a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet létesítéséről

1990.07.15.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában a 13. §-ának (1) bekezdésében és a 46. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) Védett természeti területté nyilvánítom ,,Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet'' megnevezéssel Bag, Dány, Domony, Gödöllő, Isaszeg, Pécel, Szada, Valkó, Vácegres, Vácszentlászló, Veresegyháza települések területén és az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 11 816,9 hektár kiterjedésű földrészleteket.

(2) Országos jelentőségű természeti területté nyilvánítom és a ,,Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet''-hez csatolom a Pest megyei Tanács 147/1978. (VIII. 30.) VB határozatával helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánított domonyi Bárányjárás 17,7 hektár kiterjedésű területet.

(3) A Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet területének a 2. számú melléklet szerinti ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, és 802,6 hektár kiterjedésű részét fokozattan védett természeti területté nyilvánítom.

2. § (1) A természeti területek védetté, illetőleg fokozottan védetté nyilvánításának célja:

— a gödöllői dombvidék még egységes tájrészletének, a tájra jellemző természetes erdőtípusoknak, a források és vízfolyások tisztaságának megóvása,

— az őshonos vadállomány fennmaradásának biztosítása,

— a kultúrtörténeti emlékek és környezetük megőrzése,

— pihenő- és kirándulóközpontok létrehozása.

(2) A Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelése [R. 46. § (1) bekezdése] a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának feladata.

3. § Ez a rendelet 1990. július hó 15-én lép hatályba.

1. számú melléklet a 4/1990. (VI. 18.) KöM rendelethez

A Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Bag: 036, 038, 063/1—2, 078/1—2, 079, 080—082, 083/1—5, 084/1—2, 085—086, 088/1—2, 089, 090—095, 096/1—2
Dány: 0161/1—3, 0162/1—2, 0164/5—8, 0166—0167, 0168/1—2, 0169—0178, 0180/1
Domony: 0117—0118, 0120/1—2, 0122/1—2, 0123—0124, 0126, 0128—0137, 0139—0142, 0145/1—2, 0164/1—2, 0168/1—2, 0169—1070, 0176, 0180, 1085—1088, 0191—0193, 0198—0200
Gödöllő: 0176/1—3, 0182, 0198/2, 0201, 0203—0205, 0213, 0214/1—3, 0215/1—3, 0216—0217, 0230/2, 0231, 0233, 0234/2—3, 0235
0237—0242, 0244—0248, 0250—0256, 0258/53—54, 0259/1—2, 0260/1—3, 0261/1—3, 0262/1—2, 0263—0270, 0272—0274, 0279/2, 7—8, 0280—0281, 4070/1—2, 4071, 4074
Isaszeg: 012/2, 014, 029/1,3 6—8, 030/1—2, 031/1—2, 032/3—5, 033, 035/1—4, 036/3, 6—13, 16, 037/1—2, 038/1—2, 039/2, 16—22, 043/2, 4, 0154, 0191/4, 0192—0194, 0196—0199
Pécel: 0102/2, 0103/1—3, 0115, 0133/1, 0135/3—5, 0136/4, 0137, 0138/3, 5, 8, 0141—0142, 0144, 0151—0153, 0155, 0158—0160, 0162, 0163/2, 0164, 0168, 0170, 0172/2, 0173/1, 0174, 0177—0179, 0181—0183, 0187, 0188/2, 0190, 0200/1—2, 0202, 0206, 0207, 0211—0212, 0213/5, 0216/1—3, 0220—0225, 0229/2, 0231, 0232/2, 4—8, 0234—0235, 0236/2, 0237, 0328/2—7, 11—14, 0240—0241, 0248—0249, 0257, 0262, 0269, 0271, 0273, 0274/1—2, 0275, 0279, 0280/1, 0282/4,
Szada: 028, 030, 031—2
Valkó: 012/1, 013, 014/1—2, 015/1—2, 017/1—2, 018—021, 022/1—2, 023, 024/1—2, 025, 026, 027/1—2, 028—029, 030/1—2, 031/1—5, 034, 035/1—3, 036, 038/1—5, 039—050, 051/9, 12, 066/3, 077, 078, 079/1
Vácegres: 052, 054, 056—059, 061
Vácszentlászló: 0153/2, 0158—0167, 0169—1071, 0173—0184, 0185/1—5, 0186/1—2, 0187/1—2, 0188—0192, 0195/1—2, 0196/1—2, 0197/1—2, 0198—0214
Veresegyháza: 0202—0204, 0205/1—2, 0206—0209. 0210/1—4, 0211, 0213

2. számú melléklet a 4/1990. (VI. 18.) KöM rendelethez

A Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Dány: 0161/3, 0162/1—2, 0164/6
Domony: 0169, 0188, 0191, 0199
Gödöllő: 0215, 0230, 0231, 0234/2, 0238, 0240, 0245, 0247, 0258/54, 0279/8
Isaszeg: 029/6, 030/1—2, 032/4, 035/1, 039/20—21, 0154, 0194
Pécel: 0103/1/b, d, 0164, 0181 hrsz-ból a 30/ a, c, d, erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0182, 0201, 0211, hrsz-ból a 34/a, b, c, erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0212, 0225 hrsz-ból a 33/a, b, erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0232/2, 0280/1 hrsz-ból a 19/a, b, erdőgazdasági üzemtervi jelű területek
Szada: 028, 030
Valkó: 031/5, 040, 043
Vácegres: 059, 061
Vácszentlászló:0186/2, 0187/1.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére