• Tartalom

1990. évi XL. törvény

1990. évi XL. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról1

2008.01.01.

1–50. §2

51. § (1)3 Ez a törvény – a 26. § kivételével – a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)4 Ahol az Alkotmány, illetőleg egyéb jogszabály a Minisztertanácsot említi, ezen Kormányt kell érteni.

(3)5

1

A törvényt az Országgyűlés az 1990. június 19-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1990. június 25. A törvényt a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 31. cikk (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A törvény 1–50. §-ának még hatályos rendelkezései beiktatva az 1949: XX. törvény szövegébe. A 11. § (2) bekezdését a 2004: CIV. törvény 7. § (3) bekezdésének c) pontja, az 1–50. §-t a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte 2008. január 1. napjával.

3

Az 51. § (1) bekezdésében az „– a 26. § kivételével –” szövegrész, valamint az „ ; egyidejűleg az Alkotmány 8. §-ának (3) bekezdése, 28. §-ának (4) bekezdése, 31/A. §-ának (7) és (8) bekezdése, a köztársasági elnök választásáról szóló 1989. évi XXXV. törvény, továbbá a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló 1990. évi XVII. törvény a hatályát veszti” szövegrész a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte 2008. január 1. napjával.

4

Az 51. § (2) bekezdése a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének h) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 51. § (3) bekezdését a 2007: LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére