• Tartalom

40/1990. (III. 6.) MT rendelet

40/1990. (III. 6.) MT rendelet

a lakáscélú állami kölcsönök utáni 1990. évi adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos jövedelem igazolásról szóló 4/1990. (I. 18.) MT rendelet módosításáról

1990.03.06.

A Minisztertanács a lakáscélú állami kölcsönök utáni 1990. évi adófizetésről szóló 1989. évi XLIX. törvény 7. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § A 4/1990. (I. 18.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A havi nettó jövedelem kiszámítása során az alábbi 1989-ben megszerzett jövedelmeket kell figyelembe venni:
– a személyi jövedelemadó alá eső valamennyi jövedelmet,
– a bármilyen címen kapott nyugdíj összegét,
– a jövedelempótlék, házastársi pótlék, végkielégítés, lakbérhozzájárulás összegét,
– a találmány átruházásáért, megterheléséért, illetve hasznosításáért az eredeti jogosult részére találmányonként kifizetett összeg 100 000 Ft alatti részének 35%-át,
– a mezőgazdasági kistermelésből származó 500 000 Ft árbevételt meg nem haladó bevételnek növénytermesztés esetén 30%-át, állattenyésztés esetén a 10%-át,
– a földjáradékot, a háztáji és illetményföld megváltásáért kapott összeget.''

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 1990. december hó 31-én hatályát veszti. Rendelkezéseit az 1990. évi adókötelezettség megállapítása során kell alkalmazni.

(2) Az a magánszemély, akinek az e rendelet szerinti (módosult) jövedelemszámítás alapján nincs adófizetési kötelezettsége, erről a végleges nyilatkozatában [R. 2. § (2)] értesíti a pénzintézetet. A végleges nyilatkozatot megelőzően befizetett – de e rendelet jövedelemszámítási rendje miatt tartozatlannak minősülő – adót a R. 3. §-ban megjelölt adóhatóság téríti vissza.

Németh Miklós s. k.,
a Minisztertanács elnöke

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére