• Tartalom

5/1990. (VI. 18.) KöM rendelet

5/1990. (VI. 18.) KöM rendelet

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet létesítéséről

1997.08.01.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint 46. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) Védett természeti területté nyilvánítom ,,Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet'' megnevezéssel a Kesznyéten, Leninváros, Tiszadob, Tiszaluc községek határában levő és a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 4070,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja: a Taktaköz déli részén, a Tisza szabályozása következtében kialakult ligeterdők, bokorfüzesek, nádasok, mocsárrétek, holtágak fajgazdag növény- és állatvilágának, a tájképi értékeknek a védelme.

(3) A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának, mint természetvédelmi kezelőnek a feladata.

2. § Ez a rendelet 1990. július hó 15-én lép hatályba.

Melléklet az 5/1990. (VI. 18.) KöM rendelethez2

A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Kesznyéten: 0156, 0157/a—b, 0158—0159, 0160/a—b, 0162/1—5, 0163/1/a—b, 0163/2—3, 0164/1—2, 0165—0166, 0167/a—b, 0168/1—2, 0169, 0170/a—b, 0171—0172, 0173/1/a—c, 0173/2/a—b, 0174/1—2, 0175/1—2, 0177, 0179, 0180/a—g, 0181—0182, 0184, 0185/a—b, 0186—0187, 0190—0195, 0199, 0200—0202, 0205, 0206/a—b, 0209—0220, 0223—0225, 0226/a—c, 0227/a—b, 0228/1, 0228/2/a—b, 0228/3, 0230, 0231/a—c, 0236—0239, 0240/a—d, 0243/a—b, 0244, 0245/a—b, 0246/a—c, 0248—0259, 0260/a—b, 0262—0264, 0265/a—f, 0266, 0267/a—b, 0268—0273, 0277—0279, 0280/a—d, 0281, 0282/a—b, 0283, 0284/1/a—b, 0284/2/a—b.
Leninváros: 0259/a—f, 0260, 0261/a—d, 0262/a—d, 0263/a—f, 0264—0265.
Tiszadob: 0437/2, 0438, 0439/a—c, 0441/1, 0442—0443, 0444/1, 0445—0447, 0448/a—f, 0452, 0453/3/a—f, 0453/5, 0454—0460, 0461/a—c, 0462—0465, 0466/1—2, 0467, 0468/1, 0470—0472, 0474—0477, 0479—0481, 0483—0489, 0490/a—c, 0491—0492, 0493/1, 2, 0494, 0495/7, 9, 0496—0497, 0498/1—2, 0499—0501, 0502/a—b, 0504—0509, 0510/a—b, 0514—0517, 0520—0521, 0524—0526, 0591—0598, 0599/a—c, 0605—0607.
Tiszaluc: 046—049, 050/1/a—b, 051, 052/a—c, 053, 054/1/a—l, 054/2, 055/a—d, 056, 057/1/a—c, 057/2—10, 058, 059, 060/1/a—c, 060/2, 061—066.
1

Utóbb a törvényerejű rendeletet, valamint végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény 82. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A Melléklet kiegészítésére lásd a 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletet.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére