• Tartalom

8/1990. (VII. 17.) KöM rendelet

8/1990. (VII. 17.) KöM rendelet

a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról

2013.09.05.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 8. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja, a 13. §-ának (1) bekezdése és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Lesenceistvánd 044/c és a Lesencetomaj 021/a—d ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 84,9 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a fokozottan védett lisztes kankalin termőhelyének megóvása, a természeti területen található állomány fennmaradásának biztosítása.

(3)2 A természetvédelmi terület természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása (a továbbiakban: természetvédelmi kezelés) a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

2. § (1) Védetté nyilvánítom Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület megnevezéssel az Erdőbénye 0213—0216, 0217/1—2, 0218—0222, 0223—0234 ingatlannyilvántartási helyrajzi számok alatt levő 195,6 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja az opál-előfordulás védelmének biztosítása és a tájképi értékek megőrzése.

(3) A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelésére a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát jelölöm ki.

3. § (1) Védetté nyilvánítom és az Országos Természetvédelmi Tanács 392/52. OTT számú határozatával kialakított Tihanyi Tájvédelmi Körzethez csatolom a Felsőlápi és a Bozsai öböl — 1. számú mellékletben — felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 432 hektár kiterjedésű területét.

(2) A Tihanyi Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú Külső tó 64 hektár és a Bozsai öböl 131,2 hektár kiterjedésű területét.

(3) A védelem célja a terület értékes növény- és állatvilágának, természetes vegetációjának és jellegzetes tájképi értékeinek megőrzése.

(4) A védett terület természetvédelmi kezelése a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság3 feladata.

4. §4

5. § Ez a rendelet 1990. augusztus hó 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelethez5

A Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Aszófő

065/1, 066—071, 074—075, 076/2—4, 077/1—2, 078/1—2, 079—080, 081/3, 6—7, 9—10, 12—13, 082/1—2, 083/3/a—b, 088/2, 089/1/a—d, 090—091, 094, 095/a—h, 096—097.

Balatofüred

036.

Örvényes

070—073, 074/1—2, 075/3, 076/6—8, 10, 077/1.

Tihany

020, 024/1–31, 024/33–44, 024/46–48, 024/50–61, 024/63–73, 024/77–97, 024/99–113, 024/115–150, 024/152–158, 024/161–169, 024/171–172, 024/175–182, 024/185–235, 024/237–249, 024/251–292, 024/294–308, 024/311–316, 024/318–319, 024/321–326, 024/328–332, 024/334–345, 024/347–354, 024/356–368, 024/370–380, 025–030, 031/1–6, 031/7/a–b, 031/8–13, 031, 14/a–b, 031/15, 031/16/a–b, 032, 033/1–9, 035, 036/a–b, 037–038, 039/1–4, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n

2. számú melléklet a 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelethez6

A Tihanyi Tájvédelmi Körzet új fokozottan védett területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Aszófő
077/1—2, 079, 080, 081/9.
Örvényes
075/3, 076/7, 10, 077/1.
Tihany
035/1–2, 039/5–6, 039/8, 061/1, 062, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n
1

Utóbb a törvényerejű rendeletet, valamint végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény 82. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 31/1997.(X. 23.) KTM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságon a Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot kell érteni.

4

A 4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. §-ának 26. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. számú melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. számú melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére