• Tartalom

13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

az Aggtelek—Rudabánya—Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról

2021.02.13.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT1 rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában és 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem.

1. §2

Országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítom az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elhelyezkedő, az 1. mellékletben lehatárolt természeti területeket.

2. §

A védetté nyilvánítás célja: Magyarország geológiai formációit, valamint egyedülálló földtani jelenségeit reprezentáló etalonfeltárások rendszerének létrehozása, bemutatása, fenntartása és részletes tudományos vizsgálata.

3. §3

Az 1. mellékletben felsorolt természeti emlékek természetvédelmi kezelési tervét a a földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

Melléklet a 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelethez4

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elhelyezkedő, földtani alapszelvények és földtani képződmények megóvását szolgáló természeti emlékek területi lehatárolása és elhelyezkedése

 

A

B

C

D

E

1

Védett természeti terület megnevezése

Földtani alapszelvény esetében annak kódszáma

Település

Területi lehatárolás ingatlannyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján

Összkiterjedés
(hektár)

2

Bedela-kút feletti földtani képződmény természeti emlék

Szőlősardó

094 hrsz.-ból az

0,4124

Y
767527
767538
767556
767573
767579
767589
767594
767603
767517
767527

X
345240
345234
345223
345213
345193
345185
345171
345154
345167
345240

EOV koordinátákkal lehatárolt 0,4124 ha kiterjedésű rész

3

Bedela-kúti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék

T-057

Szőlősardó

094 hrsz.-ból az

0,2077

Y
767728
767747
767760
767800
767813
767728

X
344839
344879
344883
344895
344873
344839

EOV koordinátákkal lehatárolt 0,2077 ha kiterjedésű rész

4

Borda-völgyi 1. földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-33-4

Szendrőlád

0118 hrsz.-ból az

1,0577

Y
774721
774745
774904

X
334215
334265
334218

EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 1,0577 ha kiterjedésű rész

5

Borda-völgyi 2. földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-33-2

Szendrőlád

0118 hrsz.-ból az

0,0837

Y
774384
774412
774393
774382
774369
774384

X
334721
334700
334681
334691
334698
334721

EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0837 ha kiterjedésű rész

6

Borda-völgyi 3. földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-33-3

Szendrőlád

0118 hrsz.-ból az

1,7084

Y
773989
774040
774186

X
334816
334915
334792

EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 1,7084 ha kiterjedésű rész

7

Bódvalenkei műútkanyar alatti földtani alapszelvény természeti emlék

T-054

Bódvalenke

66/1 hrsz.-ból az

0,1659

Y
779587
779596

X
357315
357309

EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,0276 ha kiterjedésű rész,
68 hrsz.-ból a

779596
779612
779624
779629
779628
779636
779636
779605
779615
779596

357309
357314
357315
357309
357304
357299
357295
357278
357305
357309

EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0621 ha kiterjedésű rész,
70 hrsz.-ból a

779636
779653

357295
357282

EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,0762 ha kiterjedésű rész

8

Edelényi Templom-domb földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-34

Edelény

1566

0,0907

9

Felső-templom melletti földtani alapszelvény természeti emlék

T-052

Perkupa

201 hrsz.-ból az

0,0761

Y
770951
770945

X
349164
349088

EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,0761 ha kiterjedésű rész

10

Hidvégardói temető melletti földtani képződmény természeti emlék

Hídvégardó

035/6 hrsz.-ból az

0,0922

Y
781927
781958
781963
781950
781935
781927

X
358332
358351
358331
358312
358305
358332

EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0922 ha kiterjedésű rész

11

Lepinke-kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék

T-056

Szőlősardó

094 hrsz.-ból az

0,2484

Y
767402
767382
767400
767407
767417
767437

X
345494
345430
345427
345420
345407
345439

EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re eső
0,2484 ha kiterjedésű rész

12

Lyuka-völgyi földtani képződmény természeti emlék

Szőlősardó

099/2 hrsz.-ból az

0,4503

Y
766415
766510
766460
766431

X
344744
344715
344660
344671

EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,4503 ha kiterjedésű rész

13

Meszesi Templomdomb földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-38

Meszes

2

0,2083

14

Rakacai TSz-kőfejtő – Nyugat földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-35

Rakaca

03

1,7431

15

Rakacai út menti földtani alapszelvények természeti emlék

Pz-30-1 és
Pz-30-3

Rakacaszend

052/1 hrsz.-ból az

1,3065

Y
783620
783579

X
347363
347272

EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 1,3065 ha kiterjedésű rész

16

Rakacaszend délnyugati útbevágás 1. földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-37-1

Rakacaszend

02/2 hrsz.-ból az

0,1272

Y
782292
782374

X
346755
346780

EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,1272 ha kiterjedésű rész

17

Rakacaszend délnyugati útbevágás 2. földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-37-2

Rakacaszend

02/2 hrsz. b) alrészletének teljes területe (0,3020 ha)

0,3020

18

Rézing-dűlői földtani alapszelvény természeti emlék

M-42

Rudabánya

069 hrsz.-ból az

0,2509

Y
768249
768315
768336

X
338446
338415
338383

EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2509 ha kiterjedésű rész

19

Szendrői palabánya földtani képződmény természeti emlék

Szendrő

0431/2 hrsz.-ból az

0,1788

Y
775511
775551
775551
775525

X
340313
340313
340253
340253

EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső
0,1788 ha kiterjedésű rész

20

Szendrői Várhegy földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-31

Szendrő

1/2 hrsz.-ból az

0,8252

Y
775022
775114
775130
775123
775029
775028
775027
775022

X
341761
341796
341732
341711
341683
341699
341702
341761

EOV koordinátákkal lehatárolt 0,8252 ha kiterjedésű rész

21

Szuhogyi Nagy-hegy földtani képződmény természeti emlék

Rudabánya

zártkert 2306 hrsz.-ból az

0,2911

Y
768222
768265
768290

X
338896
338895
338873

EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2911 ha kiterjedésű rész

22

Tornaszentandrási Templomdomb földtani képződmény természeti emlék

Torna-
szentandrás

20/2

0,0856

23

Varbóci út melletti földtani alapszelvény természeti emlék

T-053

Perkupa

092/2 hrsz.-ból az

0,7358

Y
770391
770555
770572

X
349175
349175
349141

EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,7358 ha kiterjedésű rész

24

Vermek-dombja földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-36

Rakacaszend

046/1 hrsz.-ból az

0,2790

Y
782999
783020
783050

X
346626
346670
346561

EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2790 ha kiterjedésű rész

25

Rakaca-nyugat földtani alapszelvény természeti emlék

Pz-30-4

Rakaca

093/1 hrsz.-ból az

1,0319

Y
783977
784012
784000
783963
783930
783927

X
347370
347331
347228
347205
347320
347350

EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 1,0319 ha kiterjedésű rész

26

Vizsolyi-kőfejtő földtani képződményei természeti emlék

Vizsoly

04 hrsz. a) alrészletének teljes területe (0,6228 ha)

0,6228

27

Bolhási kalcittelér természeti emlék

Komlóska

017

0,3955

28

Kapc-tetői feltárás természeti emlék

Felsőregmec

19/1 hrsz.-ból az

0,0605

Y
839272,09
839284,64
839308,32
839310,28

X
353240,18
353226,66
353235,13
353255,22

EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 0,0605 ha kiterjedésű rész

1

Az 1982: 4. törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény 82. §-ának (1) bekezdése, a 82. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A melléklet az 1/2021. (II. 5.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére