• Tartalom

14/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

14/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről

1991.12.31.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem.

1. §

Fokozottan védetté nyilvánítom és az OKTH elnökének 2/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezésével létesített Keszthelyi Tájvédelmi Körzethez csatolom a Gyenesdiás 316/1 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 2,4 hektár kiterjedésű terület.

2. §

A védelem célja a terület értékes növényvilágának, valamint tájképi értékeinek megőrzése.

3. §2

A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelését a alaton -felvidéki Nemzeti Park végzi.

4. §

Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte és a tárgykört újra szabályozta.

2

A 3. § a 31/1997. ( IX. 23.) KTM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére