• Tartalom
Oldalmenü

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

2020.08.05.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §-ának (3) bekezdésében és 16. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

(1)1 Magyarországon 313 közjegyző működik.

(2) Hagyatéki ügyekben a Budapest székhelyre kinevezett közjegyzők működési körzetek szerint járnak el, a közjegyző az irodáját a működési körzetében tartja fenn.

(3) Ha egy székhelyen (a fővárosban: működési körzetben) több közjegyző működik, a hagyatéki ügyekben a közjegyzők havonként váltakozva járnak el (havi beosztás).

(3a)2 A (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha ugyanazon illetékességi területen több székhelyen működik közjegyző.

(4) A közjegyzői székhelyeket, a közjegyzői állások számát, a havi beosztást és a fővárosi működési körzeteket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Ha egy székhelyen — a fővárosban: működési körzetben — több közjegyző működik, a hagyatéki eljárást az örökhagyó halálának napja, holtnak nyilvánítás esetén a halál idejeként megállapított nap alapján eljárásra jogosult közjegyző folytatja le.

(2) Az (1) bekezdés irányadó a rendelet hatálybalépése előtt elhunyt örökhagyó ügyében is, ha a hagyatéki eljárás a rendelet hatálybalépése után indult.

3. §

Ha a közjegyző az ügyben törvényes akadály (kizárás, elfogultság vagy más ok) miatt nem járhat el, helyette az ugyanazon székhelyen, a fővárosban az azonos működési körzetben működő az a közjegyző jár el, aki az örökhagyó halálát követő hónapra jogosult eljárásra.

4. §3

A hagyatéki eljárásokkal kapcsolatban az eljárásra jogosult közjegyző nevét és a havi beosztást — a fővárosban a körzeti beosztást is — az illetékes helyi önkormányzat és járásbíróság hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

5. §

(1) Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

(2)4

6. §5

Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 2. mellékletében Törökbálint székhellyel létrehozott új álláshelyre a pályázatot a Módr. 2. mellékletének hatálybalépését6 követő 15 napon belül meg kell hirdetni.

7. §7

(1) Az igazságügyért felelős miniszter a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 1/2017. (III. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr2.) Melléklete szerinti, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességi területén létrehozott 2. közjegyzői álláshelyet – az érintett közjegyző hozzájárulásával – a Ráckevei Járásbíróság illetékességi területén működő 2. sz. közjegyző áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a Módr2. hatálybalépése8 napjával tölti be.

(2) Az illetékesség hiányára nem lehet hivatkozni, ha a Szigetszentmiklós székhelyre kinevezett közjegyző a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvénynek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 1. melléklet 14/13. pontja hatálybalépését követően, a Módr2. hatálybalépéséig9 a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességi területén járt el.

(3)10 Az igazságügyért felelős miniszter a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. melléklete szerinti, a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 3. közjegyzői álláshelyet a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 6. sz. közjegyző – hozzájárulásával történő – áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a MódR3. hatálybalépése11 napjával tölti be.

(4)12 A közjegyzői hatáskörbe tartozó egyes végrehajtási eljárások szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 8. melléklete szerinti, a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területén működő 1. sz. közjegyzői álláshelyet a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területén működő 3. sz. közjegyző – hozzájárulásával történő – áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

(5)13 A Módr4. 8. melléklete szerinti, a Dunakeszi Járásbíróság illetékességi területén létrehozott 2. sz. közjegyzői álláshelyet a gödi közjegyző – hozzájárulásával történő – áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

(6)14 A Módr4. 8. melléklete szerinti, a Kecskeméti Járásbíróság illetékességi területén működő 3. sz. közjegyzői álláshelyet a Békéscsabai Járásbíróság területén működő 4. sz. közjegyző – hozzájárulásával történő – áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

Melléklet a 15/1991. (XI. 26.) IM rendelethez

I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN
Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői15 körzetek és állások16
—————————————————————————————————————————————————————————
Kerület
Körzet --- A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
—————————————————————————————————————————————————————————
1.17 I.
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
2.18 II.
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
3.19 III.
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
4.20 IV.
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
5.21 V.
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
6.22 VI.
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
7.23 VII.
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
8.24 VIII.
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
9.25 IX.
1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
10.26 X.
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
11.27 XI.
1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
12. XII.
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
13.28

 

XIII. és a Margitsziget

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

 

2. sz. közjegyző

február, június, október

 

3. sz. közjegyző

március, július, november

 

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

14.29 XIV.
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
15. XV.
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
16.30 XVI.
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
17.31 XVII.
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
18.32 XVIII.
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
19. XIX.
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
20.33 XX.
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
21.34 XXI.
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
22. XXII.
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
23. XXIII. egy körzet egész év
—————————————————————————————————————————————————————————
Székhely, illetékességi terület
Körzet --- A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
—————————————————————————————————————————————————————————
Komárom-Esztergom megye
1.35 Esztergomi Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
2.36 Komáromi Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
3.37 Tatai Járásbíróság
egy körzet --- egész év
4.38 Tatabányai Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
Nógrád megye
1.39 Balassagyarmati Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
2.40 Pásztói Járásbíróság
egy körzet --- egész év
3.41 Salgótarjáni Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
Pest megye
1.42

 

Budakeszi és Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék (a Budaörsi Járásbíróság illetékességi területéből), Solymár, Tinnye (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)

1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november február, április, június, augusztus, október, december

2.43 Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Üröm (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzet --- egész év
3.44

 

Budaörsi Járásbíróság (kivéve Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék) és Törökbálint
(az Érdi Járásbíróság illetékességi területéből)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

 

 

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

4.45

 

Ceglédi Járásbíróság
(kivéve Csemő, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Törtel)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

 

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

5.46 Dabasi Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus október, december
6.47

 

Dunakeszi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

 

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

7.48

 

Érdi Járásbíróság (kivéve Törökbálint)

1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
3. sz. közjegyző

január, április, július, október
február, május, augusztus, november
március, június, szeptember, december

8.49

 

Gödöllői Járásbíróság (kivéve Aszód és Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg)

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

 

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

 

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

9.50

 

Monori Járásbíróság (kivéve 16. pont alatti)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

 

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

10.51 Nagykátai Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
11.52

 

Nagykőrösi Járásbíróság, valamint Csemő, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Törtel (a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

12.53

Ráckevei Járásbíróság

egy körzet

egész év

13.54

Szigetszentmiklósi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július,
szeptember, november

 

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus,
október, december

14.55

 

Szentendrei Járásbíróság, valamint Pilisszántó (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

15.56

 

Váci Járásbíróság
(kivéve Váckisújfalu)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

 

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

16.57

 

Gyömrő, Maglód, Ecser, Mende, Úri, Sülysáp (a Monori Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

17.58

 

Aszód és Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg (a Gödöllői Járásbíróság illetékességi területéből) és Váckisújfalu (a Váci Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

18.59
II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN
—————————————————————————————————————————————————————————
Székhely, illetékességi terület
Körzet --- A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
—————————————————————————————————————————————————————————
Győr-Moson-Sopron megye
1.60

 

Csorna és Acsalag, Barbacs, Bágyogszovát, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Bősárkány, Cakóháza, Dör, Egyed, Farád, Fehértó, Győrsövényház, Jobaháza, Kisbabot, Kóny, Maglóca, Magyarkeresztúr, Markotabögöde, Mérges, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábacsécsény, Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábaszentmihály, Rábatamási, Rábcakapi, Sobor, Sopronnémeti, Szany, Szil, Szilsárkány, Tárnokréti, Vág, Zsebeháza (a Győri Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

2.61 Győri Járásbíróság
(kivéve az 1. pont alatti)
1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
3.62
4.63 Mosonmagyaróvári Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
5.64 Soproni Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
Vas megye
1.65 Celldömölk és Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck (a Sárvári Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzet --- egész év
2.66

 

Körmendi Járásbíróság

egy körzet

egész év

3.67 Kőszegi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
4.68

 

Sárvári Járásbíróság (kivéve az 1. pont alattit)

egy körzet

egész év

5.69

Szombathelyi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

 

2. sz. közjegyző

február, június, október

 

3. sz. közjegyző

március, július, november

 

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

 

5. sz. közjegyző

egész év (Alsóújlak, Andrásfa, Balogunyom, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csempeszkopács, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Gyanógeregye, Győrvár, Ják, Kám, Kisunyom, Mikosszéplak, Nagytilaj, Nemeskolta, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahídvég, Rábatöttös, Rum, Sárfimizdó, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Szemenye, Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Telekes, Vasszécseny, Vasvár, Zsennye)

Veszprém megye
1.70 Ajkai Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
2.71 Pápai Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
3.72 Tapolcai Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
4.73 Veszprémi Járásbíróság (kivéve az 5. és 6. pont alatti, a Zirci Járásbíróság illetékességi területével együtt)
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
5.74 Balatonfüred, Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka (a Veszprémi Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzet egész év
6.75 Várpalota és Ősi, Berhida, Öskü, Pétfürdő, Tés (a Veszprémi Járásbíróság illetékességi területéről)
egy körzet egész év
Zala megye
1.76 Keszthelyi Járásbíróság (kivéve az 5. pont alatti)
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
2.77 Lenti Járásbíróság
egy körzet --- egész év
3.78 Nagykanizsai Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
4.79 Zalaegerszegi Járásbíróság (kivéve Almásháza és Tilaj)
1. sz. közjegyző --- január, április, július, október
2. sz. közjegyző --- február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző --- március, június, szeptember, december
5.80 Zalaszentgrót, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Türje, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalaszántó, Zalaszentlászló, Zalavég, Zalacsány (a Keszthelyi Járásbíróság illetékességi területéből) és Almásháza, Tilaj (a Zalaegerszegi Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzet egész év
III. MISKOLCI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN
—————————————————————————————————————————————————————————————
Székhely, illetékességi terület
Körzet --- A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
—————————————————————————————————————————————————————————————
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
1.81 Encsi Járásbíróság
Szikszói Járásbíróság egy körzet egész év
2.82 Kazincbarcikai Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
3.83 Mezőkövesdi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
4.84 Miskolci Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
5.85
6.86 Ózdi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
7.87 Sátoraljaújhelyi Járásbíróság (kivéve a 8. alatti)
egy körzet --- egész év
8.88

Sárospatak és Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Györgytarló, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod
(a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

9.89

Szerencsi Járásbíróság
(kivéve a 11. pont alatti)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

 

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

10.90 Tiszaújvárosi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
11.91 Tokaj és Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos (a Szerencsi Járásbíróság illetékességi területéről), valamint Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu, Balsa és Gávavencsellő (a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességi területéről) egy körzet egész év
Hajdú-Bihar megye
1.92 Berettyóújfalui Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
2.93 Debreceni Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
7. sz közjegyző egész év (Bocskaikert, Fülöp, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Téglás, Vámospércs)
8. sz. közjegyző egész év (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Hosszúpályi, Létavértes, Monostorpályi, Tiszacsege, Újléta, Újszentmargita)
3.94 Hajdúböszörményi Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
4.95 Hajdúszoboszlói Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
5.96 Püspökladányi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
Heves megye
1.97 Egri Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
2.98 Füzesabonyi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
3.99 Gyöngyösi Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
4.100 Hatvani Járásbíróság
egy körzet --- egész év
5.101 Hevesi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
1.102 Fehérgyarmati Járásbíróság
egy körzet --- egész év
2.103 Kisvárdai Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
3.104 Mátészalkai Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
4.105 Nyírbátori Járásbíróság
egy körzet --- egész év
5.106 Nyíregyházi Járásbíróság (kivéve Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu, Balsa, Gávavencsellő)
1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
6.107 Vásárosnaményi Járásbíróság
egy körzet egész év
IV. A PÉCSI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN
—————————————————————————————————————————————————————————————
Székhely, illetékességi terület
Körzet --- A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
—————————————————————————————————————————————————————————————
Baranya megye
1.108 Komlói Járásbíróság
egy körzet --- egész év
2.109 Mohácsi Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
3.110 Pécsi Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, július
2. sz. közjegyző --- február, augusztus
3. sz. közjegyző --- március, szeptember
4. sz. közjegyző --- április, október
5. sz. közjegyző --- május, november
6. sz. közjegyző --- június, december
4.111 Siklósi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
5.112 Szigetvári Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
Fejér megye
1.113 Bicskei Járásbíróság
egy körzet --- egész év
2.114 Dunaújvárosi Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, április, július, október
2. sz. közjegyző --- február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző --- március, június, szeptember, december
3.115 Sárbogárdi Járásbíróság, valamint Mezőszilas és Sárosd (a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzet --- egész év
4.116 Székesfehérvári Járásbíróság (kivéve az 5. pont alatti, valamint Mezőszilas és Sárosd)
1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
5.117 Mór, Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd (a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességi területéről) egy körzet egész év
Somogy megye
1.118 Barcsi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
2.119 Fonyódi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
3.120 Kaposvári Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
4.121 Marcali Járásbíróság
egy körzet --- egész év
5.122 Nagyatádi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
6.123 Siófoki Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
Tolna megye
1.124 Bonyhádi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
2.125 Dombóvári Járásbíróság
egy körzet --- egész év
3.126 Paksi Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
4.127 Szekszárdi Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, április, július, október
2. sz. közjegyző február, május, augusztus, november
3. sz. közjegyző március, június, szeptember, december
5.128 Tamási Járásbíróság
egy körzet --- egész év
V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN
—————————————————————————————————————————————————————————————
Székhely, illetékességi terület
Körzet --- A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
—————————————————————————————————————————————————————————————
Bács-Kiskun megye
1.129 Bajai Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
2.130 Kalocsai Járásbíróság (kivéve Solt és Újsolt)
egy körzet egész év
3.131 Kecskeméti Járásbíróság és Izsák (a Kiskőrösi Járásbíróság illetékességi területéből)
1. sz. közjegyző január, május, szeptember
2. sz. közjegyző február, június, október
3. sz. közjegyző március, július, november
4. sz. közjegyző április, augusztus, december
4.132 Kiskőrösi Járásbíróság (kivéve Izsák)
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
5.133 Kiskunfélegyházi Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
6.134 Kiskunhalasi Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
7.135 Kunszentmiklósi Járásbíróság, valamint Solt és Újsolt (a Kalocsai Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzet egész év
Békés megye
1.136 Battonyai Járásbíróság
egy körzet --- egész év
2.137 Békési Járásbíróság
egy körzet --- egész év
3.138

 

Békéscsabai Járásbíróság
(kivéve Doboz, Szabadkígyós, Újkígyós)

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

 

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

 

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

4.139 Gyulai Járásbíróság (kivéve Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány) és Doboz, Szabadkígyós, Újkígyós (a Békéscsabai Járásbíróság illetékességi területéből)
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
5.140 Orosházi Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
6.141 Szarvasi Járásbíróság (kivéve Dévaványa)
egy körzet --- egész év
7.142 Szeghalmi Járásbíróság és Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány (a Gyulai Járásbíróság illetékességi területéből), valamint Dévaványa (a Szarvasi Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzet --- egész év
Csongrád-Csanád megye143
1.144 Csongrádi Járásbíróság
egy körzet --- egész év
2.145 Hódmezővásárhelyi Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
3.146 Makói Járásbíróság
egy körzet --- egész év
4.147 Szegedi Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, július
2. sz. közjegyző február, augusztus
3. sz. közjegyző március, szeptember
4. sz. közjegyző április, október
5. sz. közjegyző május, november
6. sz. közjegyző június, december
7. sz. közjegyző egész év (Mórahalom, Ásotthalom, Domaszék, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék, Üllés, Bordány, Sándorfalva községek területéről származó hagyatéki ügyek)
5.148 Szentesi Járásbíróság
1. sz. közjegyző január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző február, április, június, augusztus, október, december
Jász-Nagykun-Szolnok megye
1.149 Jászberényi Járásbíróság
1. sz. közjegyző --- január, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyző --- február, április, június, augusztus, október, december
2.150 Karcagi Járásbíróság (kivéve Kunhegyes és Kunmadaras)
egy körzet --- egész év
3.151 Kunszentmártoni Járásbíróság
egy körzet --- egész év
4.152 Mezőtúri Járásbíróság
egy körzet --- egész év
5.153

 

Szolnoki Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

 

 

 

 

2. sz. közjegyző

február, június, október

 

 

 

 

3. sz. közjegyző

március, július, november

 

 

 

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

 

5. sz. közjegyző

egész év (Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyő)

6.154 Tiszafüredi Járásbíróság és Kunhegyes, Kunmadaras (a Karcagi Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzet --- egész év
1

Az 1. § (1) bekezdése a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3a) bekezdését a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 4. § az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 176. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A hatálybalépés időpontja 2014. április 15.

8

A hatálybalépés időpontja 2017. március 8.

9

A hatálybalépés időpontja 2017. március 8.

10

A 7. § (3) bekezdését a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A hatálybalépés időpontja 2017. augusztus 12.

12

A 7. § (4) bekezdése a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. § (5) bekezdése a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. § (6) bekezdése a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A Magyar Közlöny 1999. évi 74. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

16

A melléklet I. Része Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címe és pontjai a 18/1998. (XI. 6.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A melléklet I. Részének Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címe 1. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát e rendeletben írtak szerint módosítani kell.

18

A melléklet I. Része Budapest címének 2. pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát megfelelően módosítani kell.

19

A melléklet I. Része Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címének 3. pontja az 1/2001. (II. 9.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A melléklet I. Része Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címének 4. pontja az 1/2001. (II. 9.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A melléklet I. Részének Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címe 5. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát e rendeletben írtak szerint módosítani kell.

22

A melléklet I. Részének Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címe 6. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát e rendeletben írtak szerint módosítani kell.

23

A melléklet I. Részének Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címe 7. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát e rendeletben írtak szerint módosítani kell.

24

A melléklet I. Részének Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címe 8. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát e rendeletben írtak szerint módosítani kell.

25

A melléklet I. Részének Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címe 9. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát e rendeletben írtak szerint módosítani kell.

26

A melléklet I. Részének Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címe 10. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát e rendeletben írtak szerint módosítani kell.

27

A melléklet Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címének 11. pontja a 17/2000. (XI. 8.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A melléklet I. Része Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címének 13. pontja a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A melléklet I. Része Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címének 14. pontja a 10/1999. (VIII. 4.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

30

A melléklet I. Részének Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címe 16. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát e rendeletben írtak szerint módosítani kell.

31

A melléklet I. Része Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címének 17. pontja a 10/1999. (VIII. 4.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

32

A melléklet I. Része Budapest címének 18. pontja a 29/2003. (VII. 16.) IM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. §-ának (2) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát megfelelően módosítani kell.

33

A melléklet I. Része Budapest címének 20. pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát megfelelően módosítani kell.

34

A melléklet I. Részének Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások címe 21. pontja a 11/2006. (III. 7.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az új közjegyzői székhelyek és állások létesítésével érintett, működő közjegyzők kinevezési okiratát megfelelően módosítani kell.

35

A melléklet I. Része Komárom-Esztergom megye címének 1. pontja a 29/2003. (VII. 16.) IM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

36

A melléklet I. Része Komárom-Esztergom megye címének 2. pontja a 29/2003. (VII. 16.) IM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

37

A melléklet I. Rész Komárom-Esztergom megye címének 3. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

38

A melléklet I. Része Komárom-Esztergom megye címének 4. pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 4. pontja szerint módosított szöveg.

39

A melléklet I. Rész Nógrád megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 5. pontja szerint módosított szöveg.

40

A melléklet I. Rész Nógrád megye címének 2. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 6. pontja szerint módosított szöveg.

41

A melléklet I. Része Nógrád megye címének 3. pontja a 29/2003. (VII. 16.) IM rendelet 2. §-ának (3) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 7. pontja szerint módosított szöveg.

42

A melléklet I. Része Pest megye címének 1. pontját a 4/1994. (II. 27.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti 1–12. pont számozását 2–13. pontra változtatta. Az 1. pont a 20/2018. (VII. 4.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

43

A melléklet I. Része Pest megye címének új 2. pontját a 8/1994. (VI. 30.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti 2–13. pont számozását 3–14. pontra változtatva. A 2. pont az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 8. pontja, a 28/2015. (X. 15.) IM rendelet 1. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

44

A melléklet I. Része Pest megye cím 3. pontja a 20/2018. (VII. 4.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

45

A Melléklet I. A Budapesti Közjegyzői Kamara területén cím, Pest megye alcím 4. alpontja a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A melléklet I. Része Pest megye címe 4. – eredeti 3. – pontjának számozását 5. pontra változtatta a 8/1994. (VI. 30.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése. Az 5. pont az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 11. pontja szerint módosított szöveg.

47

A Melléklet I. A Budapesti Közjegyzői Kamara területén cím, Pest megye alcím 6. alpontja a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A melléklet I. Része Pest megye cím 7. pontja a 20/2018. (VII. 4.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

49

A Melléklet I. A Budapesti Közjegyzői Kamara területén cím, Pest megye alcím 8. alpontja a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A Melléklet I. A Budapesti Közjegyzői Kamara területén cím, Pest megye alcím 9. alpontja a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A melléklet I. Része Pest megye címének 9. – eredeti 8. – pontjának számozását 10. pontra változtatta a 8/1994. (VI. 30.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése, szövege a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 16. pontja szerint módosított szöveg.

52

A Melléklet I. A Budapesti Közjegyzői Kamara területén cím, Pest megye alcím 11. alpontja a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A melléklet I. Része Pest megye címének 11. – eredeti 10. – pontjának számozását 12. pontra változtatta a 8/1994. (VI. 30.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése, szövege az 1/2017. (III. 7.) IM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A melléklet I. Része Pest megye címének új 13. pontját a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg a korábbi 13–14. pont számozását 14–15. pontra változtatva. A 13. pont az 1/2017. (III. 7.) IM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A melléklet I. Része Pest megye cím 14. pontja a 20/2018. (VII. 4.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

56

A Melléklet I. A Budapesti Közjegyzői Kamara területén cím, Pest megye alcím 15. alpontja a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A melléklet I. Rész Pest megye címének 16. pontját a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A melléklet I. Rész Pest megye címének 17. pontját a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A melléklet I. Részének Pest megye címének 18. pontját a 11/2006. (III. 7.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdése.

60

A melléklet II. Rész Győr-Moson-Sopron megye cím 1. pontja a 20/2018. (VII. 4.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

61

A melléklet II. Rész Győr-Moson-Sopron megye címének 2. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 3. §-ával megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 26. pontja szerint módosított szöveg.

62

A melléklet II. Része Győr-Moson-Sopron megye címének új 3. pontját a 18/1998. (XI. 6.) IM rendelet 3. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 3–4. pont számozását 4–5. pontra változtatva. A 3. pontot a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 7. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A melléklet II. Része Győr-Moson-Sopron megye címe eredeti 3. pontjának számozását 4. pontra változtatta a 18/1998. (XI. 6.) IM rendelet 3. §-a, szövege az 1/2001. (II. 9.) IM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 27. pontja szerint módosított szöveg.

64

A melléklet II. Része Győr-Moson-Sopron megye címe eredeti 4. pontjának számozását 5. pontra változtatta a 18/1998. (XI. 6.) IM rendelet 3. §-a, szövege a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 28. pontja szerint módosított szöveg.

65

A melléklet II. Rész Vas megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 29. pontja, a 28/2015. (X. 15.) IM rendelet 1. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

66

A melléklet II. Rész Vas megye címének 2. pontja a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 9. § (4) bekezdésével megállapított, a 28/2015. (X. 15.) IM rendelet 1. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

67

A melléklet II. Része Vas megye címének 3. pontja a 4/1994. (II. 27.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 31. pontja szerint módosított szöveg.

68

A melléklet II. Rész Vas megye címének 4. pontja a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 9. § (4) bekezdésével megállapított, a 28/2015. (X. 15.) IM rendelet 1. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

69

A melléklet II. rész Vas megye cím 5. pontja az 54/2009. (X. 6.) IRM rendelet 2. §-ával megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 33. pontja szerint módosított szöveg.

70

A melléklet II. Része Veszprém megye címének 1. pontja a 29/2003. (VII. 16.) IM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 34. pontja szerint módosított szöveg.

71

A melléklet II. Része Veszprém megye címének 2. pontja a 10/1999. (VIII. 4.) IM rendelet 3. §-ával megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 35. pontja szerint módosított szöveg.

72

A melléklet II. Rész Veszprém megye címének 3. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 36. pontja szerint módosított szöveg.

73

A melléklet II. Része Veszprém megye címének 4. pontja a 11/2006. (III. 7.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 37–38. pontja szerint módosított szöveg.

74

A melléklet II. Része Veszprém megye címének 5. pontját a 29/2003. (VII. 16.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 39. pontja, a 28/2015. (X. 15.) IM rendelet 1. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

75

A melléklet II. Része Veszprém megye címének 6. pontját a 11/2006. (III. 7.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 39. pontja szerint módosított szöveg.

76

A melléklet II. Része Zala megye címének 1. pontja a 11/2006. (III. 7.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 40. pontja szerint módosított szöveg.

77

A melléklet II. Rész Zala megye címének 2. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 41. pontja szerint módosított szöveg.

78

A melléklet II. Része Zala megye címének 3. pontja a 29/2003. (VII. 16.) IM rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 42. pontja szerint módosított szöveg.

79

A melléklet II. Része Zala megye címének 4. pontja a 4/1994. (II. 27.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 43. pontja, a 28/2015. (X. 15.) IM rendelet 1. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

81

A melléklet III. Része Borsod-Abaúj-Zemplén megye címe 1. pontja a 23/1997. (VIII. 1.) IM rendelet 3. §-ával megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 45–46. pontja szerint módosított szöveg.

82

A melléklet III. Rész Borsod-Abaúj-Zemplén megye címének 2. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 47. pontja szerint módosított szöveg.

83

A melléklet III. Rész Borsod-Abaúj-Zemplén megye címének 3. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 48. pontja szerint módosított szöveg.

84

A melléklet III. Része Borsod-Abaúj-Zemplén megye címének 4. pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 49. pontja szerint módosított szöveg.

85

A melléklet III. Része Borsod-Abaúj-Zemplén megye címének új 5. pontját a 18/1998. (XI. 6.) IM rendelet 4. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 5–9. pont számozását 6–10. pontra változtatva. Az 5. pontot hatályon kívül helyezte a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése.

86

A melléklet III. Része Bordod-Abaúj-Zemplén megye címe eredeti 5. pontjának számozását 6. pontra változtatta a 18/1998. (XI. 6.) IM rendelet 4. §-a. A 6. pont az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 50. pontja szerint módosított szöveg.

87

A melléklet III. Része Bordod-Abaúj-Zemplén megye címe eredeti 6. pontjának számozását 7. pontra változtatta a 18/1998. (XI. 6.) IM rendelet 4. §-a, szövege a 17/2000. (XI. 8.) IM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 51. pontja szerint módosított szöveg.

88

A melléklet III. Része Bordod-Abaúj-Zemplén megye címe eredeti 7. pontjának számozását 8. pontra változtatta a 18/1998. (XI. 6.) IM rendelet 4. §-a, szövege az 54/2009. (X. 6.) IRM rendelet 3. §-ával megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 52. pontja szerint módosított szöveg.

89

A melléklet III. Része Bordod-Abaúj-Zemplén megye címe eredeti 8. pontjának számozását 9. pontra változtatta a 18/1998. (XI. 6.) IM rendelet 4. §-a, szövege az 54/2009. (X. 6.) IRM rendelet 3. §-ával megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 53. pontja szerint módosított szöveg.

90

A melléklet III. Része Borsod-Abaúj-Zemplén megye címének 9. pontját a 23/1997. (VIII. 1.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, egyidejűleg az eredeti 10. pont számozását 9. pontra változtatta. A 9. pont számozását 10. pontra változtatta a 18/1998. (XI. 6.) IM rendelet 4. §-a, szövege az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 54. pontja szerint módosított szöveg.

91

A melléklet III. része Borsod-Abaúj-Zemplén megye címének újabb 10. pontját a 11/2006. (III. 7.) IM rendelet 4. §-a iktatta be. A melléklet III. része 10. pontjának számozását 11. pontra változtatta és szövegét megállapította a 22/2008. (X. 14.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11. pont az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 55–56. pontja szerint módosított szöveg.

92

A melléklet III. Része Hajdú-Bihar megye címének 1. pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 57. pontja szerint módosított szöveg.

93

A melléklet III. Rész Hajdú-Bihar megye címének 2. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 58. pontja szerint módosított szöveg.

94

A melléklet III. Rész Hajdú-Bihar megye címének 3. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 59. pontja szerint módosított szöveg.

95

A melléklet III. Rész Hajdú-Bihar megye címének 4. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 60. pontja szerint módosított szöveg.

96

A melléklet III. Rész Hajdú-Bihar megye címének 5. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 61. pontja szerint módosított szöveg.

97

A melléklet III. Része Heves megye címének 1. pontja az 1/2001. (II. 9.) IM rendelet 4. §-ával megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 62. pontja szerint módosított szöveg.

98

A melléklet III. Rész Heves megye címének 2. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 63. pontja szerint módosított szöveg.

99

A melléklet III. Rész Heves megye címének 3. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 64. pontja szerint módosított szöveg.

100

A melléklet III. Rész Heves megye címének 4. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 65. pontja szerint módosított szöveg.

101

A melléklet III. Rész Heves megye címének 5. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 66. pontja szerint módosított szöveg.

102

A melléklet III. Rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 67. pontja szerint módosított szöveg.

103

A melléklet III. Rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 68. pontja szerint módosított szöveg.

104

A melléklet III. Rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye címének 3. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 69. pontja szerint módosított szöveg.

105

A melléklet III. Rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye címének 4. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 70. pontja szerint módosított szöveg.

106

A melléklet III. része Szabolcs–Szatmár–Bereg megye címének 5. pontja a 22/2008. (X. 14.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 56. pontja szerint módosított szöveg.

107

A melléklet III. Része Szabolcs-Szatmár-Bereg megye címének 6. pontját újonnan a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 71. pontja szerint módosított szöveg.

108

A melléklet IV. Rész Baranya megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 72. pontja szerint módosított szöveg.

109

A melléklet IV. Része Baranya megye címének 2. pontja a 4/1994. (II. 27.) IM rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 73. pontja szerint módosított szöveg.

110

A melléklet IV. Része Baranya megye címének 3. pontja 10/1999. (VIII. 4.) IM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 74. pontja szerint módosított szöveg.

111

A melléklet IV. Rész Baranya megye címének 4. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 75. pontja szerint módosított szöveg.

112

A melléklet IV. Része Baranya megye címének 5. pontja a 29/2003. (VII. 16.) IM rendelet 5. §-ával megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 76. pontja szerint módosított szöveg.

113

A melléklet IV. Rész Fejér megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 77. pontja szerint módosított szöveg.

114

A melléklet IV. Része Fejér megye címének 2. pontja a 17/2000. (XI. 8.) IM rendelet 4. §-ával megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 78. pontja szerint módosított szöveg.

115

A melléklet IV. Rész Fejér megye címének 3. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 79. pontja, a 28/2015. (X. 15.) IM rendelet 1. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

116

A melléklet IV. része Fejér megye címének 4. pontja a 22/2008. (X. 14.) IRM rendelet 3. §-ával megállapított, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 80. pontja, a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

117

A melléklet IV. Része Fejér megye címének 5. pontját a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 7. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 22/2008. (X. 14.) IRM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 80. pontja szerint módosított szöveg.

118

A melléklet IV. Része Somogy megye címének új 1. pontját a 4/1994. (II. 27.) IM rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti 1–5. pont számozását 2–6. pontra változtatva. Az 1. pont az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 81. pontja szerint módosított szöveg.

119

A melléklet IV. Része Somogy megye címe eredeti 1. pontjának számozását 2. pontra változtatta a 4/1994. (II. 27.) IM rendelet 2. § (5) bekezdése, szövege az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 82. pontja szerint módosított szöveg.

120

A melléklet IV. Része Somogy megye címének 3. – eredeti 2. – pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 83. pontja szerint módosított szöveg.

121

A melléklet IV. Része Somogy megye címe eredeti 3. pontjának számozását 4. pontra változtatta a 4/1994. (II. 27.) IM rendelet 2. § (5) bekezdése, szövege az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 84. pontja szerint módosított szöveg.

122

A melléklet IV. Része Somogy megye címe eredeti 4. pontjának számozását 5. pontra változtatta a 4/1994. (II. 27.) IM rendelet 2. § (5) bekezdése, szövege az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 85. pontja szerint módosított szöveg.

123

A melléklet IV. Része Somogy megye címe eredeti 5. pontjának számozását 6. pontra változtatta a 4/1994. (II. 27.) IM rendelet 2. § (5) bekezdése, szövege a 11/2006. (III. 7.) IM rendelet 5. §-ával megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 86. pontja szerint módosított szöveg.

124

A melléklet IV. Rész Tolna megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 87. pontja szerint módosított szöveg.

125

A melléklet IV. Rész Tolna megye címének 2. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 88. pontja szerint módosított szöveg.

126

A melléklet IV. Rész Tolna megye címének 3. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 89. pontja szerint módosított szöveg.

127

A melléklet IV. Része Tolna megye címének 4. pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 90. pontja szerint módosított szöveg.

128

A melléklet IV. Rész Tolna megye címének 5. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 91. pontja szerint módosított szöveg.

129

A melléklet V. Rész Bács-Kiskun megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 92. pontja szerint módosított szöveg.

130

A melléklet V. Része Bács-Kiskun megye címének 2. pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 93. pontja, a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

131

A Melléklet V. Bács-Kiskun megye címének 3. pontja a 10/1999. (VIII. 4.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 94. pontja, a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

132

A melléklet V. Rész Bács-Kiskun megye címének 4. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 95. pontja, a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

133

A melléklet V. Része Bács-Kiskun megye címének 5. pontja a 29/2003. (VII. 16.) IM rendelet 6. §-ának (1) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 96. pontja szerint módosított szöveg.

134

A melléklet V. Rész Bács-Kiskun megye címének 6. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 97. pontja szerint módosított szöveg.

135

A melléklet V. Része Bács-Kiskun megye címének 7. pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 98. pontja, a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

136

A melléklet V. Rész Békés megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 99. pontja szerint módosított szöveg.

137

A melléklet V. Rész Békés megye címének 2. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 100. pontja szerint módosított szöveg.

138

A Melléklet V. A Szegedi Közjegyzői Kamara területén cím, Békés megye alcím 3. alpontja a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

139

A melléklet V. Része Békés megye címének 4. pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 102. pontja, a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

140

A melléklet V. Rész Békés megye címének 5. pontja a 23/2004. (VI. 19.) IM rendelet 6. §-ának (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 103. pontja szerint módosított szöveg.

141

A melléklet V. Része Békés megye címének 6. pontja a 17/2000. (XI. 8.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 104. pontja, a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

142

A melléklet V. Része Békés megye címének 7. pontja a 17/2000. (XI. 8.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 105–106. pontja, a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

143

A melléklet V. pont Csongrád-Csanád megye címe a 12/2020. (VIII. 4.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

144

A melléklet V. Rész Csongrád megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 107. pontja szerint módosított szöveg.

145

A melléklet V. Része Csongrád megye címének 2. pontja a 8/1994. (VI. 30.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 108. pontja szerint módosított szöveg.

146

A melléklet V. Rész Csongrád megye címének 3. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 109. pontja szerint módosított szöveg.

147

A melléklet V. Része Csongrád megye címének 4. pontja a 11/2002. (VI. 8.) IM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 110. pontja szerint módosított szöveg.

148

A melléklet V. Része Csongrád megye címének 5. pontja a 29/2003. (VII. 16.) IM rendelet 6. §-ának (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 111. pontja szerint módosított szöveg.

149

A melléklet V. Rész Jász-Nagykun-Szolnok megye címének 1. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 112. pontja szerint módosított szöveg.

150

A melléklet V. Része Jász-Nagykun-Szolnok megye címének 2. pontja a 17/2000. (XI. 8.) IM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 113. pontja szerint módosított szöveg.

151

A melléklet V. Rész Jász-Nagykun-Szolnok megye címének 3. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 114. pontja szerint módosított szöveg.

152

A melléklet V. Rész Jász-Nagykun-Szolnok megye címének 4. pontja az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 115. pontja szerint módosított szöveg.

153

A melléklet V. Része Jász-Nagykun-Szolnok megye címének 5. pontja a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

154

A melléklet V. Része Jász-Nagykun-Szolnok megye címének 6. pontja a 17/2000. (XI. 8.) IM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított és az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés 117–118. pontja szerint módosított szöveg.