• Tartalom

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

2023.01.01.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §-ának (3) bekezdésében és 16. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § (1)1 Magyarországon 313 közjegyző működik.

(2) Hagyatéki ügyekben a Budapest székhelyre kinevezett közjegyzők működési körzetek szerint járnak el, a közjegyző az irodáját a működési körzetében tartja fenn.

(3) Ha egy székhelyen (a fővárosban: működési körzetben) több közjegyző működik, a hagyatéki ügyekben a közjegyzők havonként váltakozva járnak el (havi beosztás).

(3a)2 A (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha ugyanazon illetékességi területen több székhelyen működik közjegyző.

(4) A közjegyzői székhelyeket, a közjegyzői állások számát, a havi beosztást és a fővárosi működési körzeteket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § (1) Ha egy székhelyen — a fővárosban: működési körzetben — több közjegyző működik, a hagyatéki eljárást az örökhagyó halálának napja, holtnak nyilvánítás esetén a halál idejeként megállapított nap alapján eljárásra jogosult közjegyző folytatja le.

(2) Az (1) bekezdés irányadó a rendelet hatálybalépése előtt elhunyt örökhagyó ügyében is, ha a hagyatéki eljárás a rendelet hatálybalépése után indult.

3. §


Ha a közjegyző az ügyben törvényes akadály (kizárás, elfogultság vagy más ok) miatt nem járhat el, helyette az ugyanazon székhelyen, a fővárosban az azonos működési körzetben működő az a közjegyző jár el, aki az örökhagyó halálát követő hónapra jogosult eljárásra.

4. §3


A hagyatéki eljárásokkal kapcsolatban az eljárásra jogosult közjegyző nevét és a havi beosztást — a fővárosban a körzeti beosztást is — az illetékes helyi önkormányzat és járásbíróság hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

5. § (1) Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

(2)4

6. §5


Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 2. mellékletében Törökbálint székhellyel létrehozott új álláshelyre a pályázatot a Módr. 2. mellékletének hatálybalépését6 követő 15 napon belül meg kell hirdetni.

7. §7 (1) Az igazságügyért felelős miniszter a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 1/2017. (III. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr2.) Melléklete szerinti, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességi területén létrehozott 2. közjegyzői álláshelyet – az érintett közjegyző hozzájárulásával – a Ráckevei Járásbíróság illetékességi területén működő 2. sz. közjegyző áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a Módr2. hatálybalépése8 napjával tölti be.

(2) Az illetékesség hiányára nem lehet hivatkozni, ha a Szigetszentmiklós székhelyre kinevezett közjegyző a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvénynek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 1. melléklet 14/13. pontja hatálybalépését követően, a Módr2. hatálybalépéséig9 a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességi területén járt el.

(3)10 Az igazságügyért felelős miniszter a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. melléklete szerinti, a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 3. közjegyzői álláshelyet a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 6. sz. közjegyző – hozzájárulásával történő – áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a MódR3. hatálybalépése11 napjával tölti be.

(4)12 A közjegyzői hatáskörbe tartozó egyes végrehajtási eljárások szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 8. melléklete szerinti, a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területén működő 1. sz. közjegyzői álláshelyet a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területén működő 3. sz. közjegyző – hozzájárulásával történő – áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

(5)13 A Módr4. 8. melléklete szerinti, a Dunakeszi Járásbíróság illetékességi területén létrehozott 2. sz. közjegyzői álláshelyet a gödi közjegyző – hozzájárulásával történő – áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

(6)14 A Módr4. 8. melléklete szerinti, a Kecskeméti Járásbíróság illetékességi területén működő 3. sz. közjegyzői álláshelyet a Békéscsabai Járásbíróság területén működő 4. sz. közjegyző – hozzájárulásával történő – áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

Melléklet a 15/1991. (XI. 26.) IM rendelethez15


I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN

Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások

Kerület

Körzet

A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás

1.

I.

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

2.

II.

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

3.

III.

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

4.

IV.

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

5.

V.

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

6.

VI.

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

7.

VII.

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

8.

VIII.

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

9.

IX.

1. sz. közjegyző

január, július

2. sz. közjegyző

február, augusztus

3. sz. közjegyző

március, szeptember

4. sz. közjegyző

április, október

5. sz. közjegyző

május, november

6. sz. közjegyző

június, december

10.

X.

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

11.

XI.

1. sz. közjegyző

január, július

2. sz. közjegyző

február, augusztus

3. sz. közjegyző

március, szeptember

4. sz. közjegyző

április, október

5. sz. közjegyző

május, november

6. sz. közjegyző

június, december

12.

XII.

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

13.

XIII. és a Margitsziget

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

14.

XIV.

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

15.

XV.

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

16.

XVI.

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

17.

XVII.

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

18.

XVIII.

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

19.

XIX.

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

20.

XX.

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

21.

XXI.

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

22.

XXII.

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

23.

XXIII.

egy körzet

egész év

Székhely, illetékességi terület

Körzet

A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás

Komárom-Esztergom vármegye

1.

Esztergomi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

2.

Komáromi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

3.

Tatai Járásbíróság

egy körzet

egész év

4.

Tatabányai Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

Nógrád vármegye

1.

Balassagyarmati Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

2.

Pásztói Járásbíróság

egy körzet

egész év

3.

Salgótarjáni Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

Pest vármegye

1.

Budakeszi és Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék (a Budaörsi Járásbíróság illetékességi területéből), Solymár, Tinnye (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november február,

2. sz. közjegyző

április, június, augusztus, október, december

2.

Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Üröm (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

3.

Budaörsi Járásbíróság (kivéve Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék) és Törökbálint (az Érdi Járásbíróság illetékességi területéből)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

4.

Ceglédi Járásbíróság (kivéve Csemő, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Törtel)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

5.

Dabasi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus október, december

6.

Dunakeszi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

7.

Érdi Járásbíróság (kivéve Törökbálint)

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

8.

Gödöllői Járásbíróság (kivéve Aszód és Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg)

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

9.

Monori Járásbíróság (kivéve 16. pont alatti)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

10.

Nagykátai Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

11.

Nagykőrösi Járásbíróság, valamint Csemő, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Törtel (a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

12.

Ráckevei Járásbíróság

egy körzet

egész év

13.

Szigetszentmiklósi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus,október, december

14.

Szentendrei Járásbíróság, valamint Pilisszántó (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

15.

Váci Járásbíróság (kivéve Váckisújfalu)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

16.

Gyömrő, Maglód, Ecser, Mende, Úri, Sülysáp (a Monori Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

17.

Aszód és Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg (a Gödöllői Járásbíróság illetékességi területéből) és Váckisújfalu (a Váci Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

18.II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN

Székhely, illetékességi terület

Körzet

A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás

Győr-Moson-Sopron vármegye

1.

Csornai Járásbíróság
(kivéve: Agyagosszergény,
Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Répceszemere, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd), valamint Bezi, Fehértó, Győrsövényház, Kisbabot, Mérges, Rábacsécsény, Rábaszentmihály (a Győri Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

2.

Győri Járásbíróság
(kivéve Bezi, Fehértó, Győrsövényház, Kisbabot, Mérges, Rábacsécsény, Rábaszentmihály)

1. sz. közjegyző

január, július

2. sz. közjegyző

február, augusztus

3. sz. közjegyző

március, szeptember

4. sz. közjegyző

április, október

5. sz. közjegyző

május, november

6. sz. közjegyző

június, december

3.

4.

Mosonmagyaróvári Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

5.

Soproni Járásbíróság, valamint Agyagosszergény, Babót,
Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Répceszemere, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd
(a Csornai Járásbíróság illetékességi területéből)

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

Vas vármegye

1.

Celldömölk és Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck (a Sárvári Járásbíróság illetékességi területéből)egy körzet

egész év

2.

Körmendi Járásbíróság

egy körzet

egész év

3.

Kőszegi Járásbíróság

egy körzet

egész év

4.

Sárvári Járásbíróság (kivéve az 1. pont alattit)

egy körzet

egész év

5.

Szombathelyi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

5. sz. közjegyző

egész év (Alsóújlak, Andrásfa, Balogunyom, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csempeszkopács, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Gyanógeregye, Győrvár, Ják, Kám, Kisunyom, Mikosszéplak, Nagytilaj, Nemeskolta, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahídvég, Rábatöttös, Rum, Sárfimizdó, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Szemenye, Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Telekes, Vasszécseny, Vasvár, Zsennye)

Veszprém vármegye

1.

Ajkai Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

2.

Pápai Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

3.

Tapolcai Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

4.

Veszprémi Járásbíróság (kivéve az 5. és 6. pont alatti, a Zirci Járásbíróság illetékességi területével együtt)

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

5.

Balatonfüred, Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka (a Veszprémi Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

6.

Várpalota és Ősi, Berhida, Öskü, Pétfürdő, Tés (a Veszprémi Járásbíróság illetékességi területéről)

egy körzet

egész év

Zala vármegye

1.

Keszthelyi Járásbíróság (kivéve az 5. pont alatti)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

2.

Lenti Járásbíróság

egy körzet

egész év

3.

Nagykanizsai Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

4.

Zalaegerszegi Járásbíróság (kivéve Almásháza és Tilaj)

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

5.

Zalaszentgrót, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Türje, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalaszántó, Zalaszentlászló, Zalavég, Zalacsány (a Keszthelyi Járásbíróság illetékességi területéből) és Almásháza, Tilaj (a Zalaegerszegi Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész évIII. MISKOLCI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN

Székhely, illetékességi terület

Körzet

A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

1.

Encsi JárásbíróságSzikszói Járásbíróság

egy körzet

egész év

2.

Kazincbarcikai Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

3.

Mezőkövesdi Járásbíróság

egy körzet

egész év

4.

Miskolci Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, július

2. sz. közjegyző

február, augusztus

3. sz. közjegyző

március, szeptember

4. sz. közjegyző

április, október

5. sz. közjegyző

május, november

6. sz. közjegyző

június, december

5.

6.

Ózdi Járásbíróság

egy körzet

egész év

7.

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság (kivéve a 8. alatti)

egy körzet

egész év

8.

Sárospatak és Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Györgytarló, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod (a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

9.

Szerencsi Járásbíróság(kivéve a 11. pont alatti)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

10.

Tiszaújvárosi Járásbíróság

egy körzet

egész év

11.

Tokaj és Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos
(a Szerencsi Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

Hajdú-Bihar vármegye

1.

Berettyóújfalui Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

2.

Debreceni Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, július

2. sz. közjegyző

február, augusztus

3. sz. közjegyző

március, szeptember

4. sz. közjegyző

április, október

5. sz. közjegyző

május, november

6. sz. közjegyző

június, december

7. sz közjegyző

egész év (Bocskaikert, Fülöp, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Téglás, Vámospércs)

8. sz. közjegyző

egész év (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Hosszúpályi, Létavértes, Monostorpályi, Tiszacsege, Újléta, Újszentmargita)

3.

Hajdúböszörményi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

4.

Hajdúszoboszlói Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

5.

Püspökladányi Járásbíróság

egy körzet

egész év

Heves vármegye

1.

Egri Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

2.

Füzesabonyi Járásbíróság

egy körzet

egész év

3.

Gyöngyösi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

4.

Hatvani Járásbíróság

egy körzet

egész év

5.

Hevesi Járásbíróság

egy körzet

egész év

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

1.

Fehérgyarmati Járásbíróság

egy körzet

egész év

2.

Kisvárdai Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

3.

Mátészalkai Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

4.

Nyírbátori Járásbíróság

egy körzet

egész év

5.

Nyíregyházi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, július

2. sz. közjegyző

február, augusztus

3. sz. közjegyző

március, szeptember

4. sz. közjegyző

április, október

5. sz. közjegyző

május, november

6. sz. közjegyző

június, december

6.

Vásárosnaményi Járásbíróság

egy körzet

egész évIV. A PÉCSI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN

Székhely, illetékességi terület

Körzet

A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás

Baranya vármegye

1.

Komlói Járásbíróság

egy körzet

egész év

2.

Mohácsi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

3.

Pécsi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, július

2. sz. közjegyző

február, augusztus

3. sz. közjegyző

március, szeptember

4. sz. közjegyző

április, október

5. sz. közjegyző

május, november

6. sz. közjegyző

június, december

4.

Siklósi Járásbíróság

egy körzet

egész év

5.

Szigetvári Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

Fejér vármegye

1.

Bicskei Járásbíróság

egy körzet

egész év

2.

Dunaújvárosi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

3.

Sárbogárdi Járásbíróság, valamint Mezőszilas és Sárosd (a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

4.

Székesfehérvári Járásbíróság (kivéve az 5. pont alatti, valamint Mezőszilas és Sárosd)

1. sz. közjegyző

január, július

2. sz. közjegyző

február, augusztus

3. sz. közjegyző

március, szeptember

4. sz. közjegyző

április, október

5. sz. közjegyző

május, november

6. sz. közjegyző

június, december

5.

Mór, Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd (a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességi területéről)

egy körzet

egész év

Somogy vármegye

1.

Barcsi Járásbíróság

egy körzet

egész év

2.

Fonyódi Járásbíróság

egy körzet

egész év

3.

Kaposvári Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

4.

Marcali Járásbíróság

egy körzet

egész év

5.

Nagyatádi Járásbíróság

egy körzet

egész év

6.

Siófoki Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

Tolna vármegye

1.

Bonyhádi Járásbíróság

egy körzet

egész év

2.

Dombóvári Járásbíróság

egy körzet

egész év

3.

Paksi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

4.

Szekszárdi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

5.

Tamási Járásbíróság

egy körzet

egész évV. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN

Székhely, illetékességi terület

Körzet

A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás

Bács-Kiskun vármegye

1.

Bajai Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

2.

Kalocsai Járásbíróság (kivéve Solt és Újsolt)

egy körzet

egész év

3.

Kecskeméti Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

4.

Kiskőrösi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

5.

Kiskunfélegyházi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

6.

Kiskunhalasi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

7.

Kunszentmiklósi Járásbíróság, valamint Solt és Újsolt (a Kalocsai Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

Békés vármegye

1.

Battonyai Járásbíróság

egy körzet

egész év

2.

Békési Járásbíróság

egy körzet

egész év

3.

Békéscsabai Járásbíróság (kivéve Doboz, Szabadkígyós, Újkígyós)

1. sz. közjegyző

január, április, július, október

2. sz. közjegyző

február, május, augusztus, november

3. sz. közjegyző

március, június, szeptember, december

4.

Gyulai Járásbíróság (kivéve Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány) és Doboz, Szabadkígyós, Újkígyós (a Békéscsabai Járásbíróság illetékességi területéből)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

5.

Orosházi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

6.

Szarvasi Járásbíróság (kivéve Dévaványa)

egy körzet

egész év

7.

Szeghalmi Járásbíróság és Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány (a Gyulai Járásbíróság illetékességi területéből), valamint Dévaványa (a Szarvasi Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

Csongrád-Csanád vármegye

1.

Csongrádi Járásbíróság

egy körzet

egész év

2.

Hódmezővásárhelyi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

3.

Makói Járásbíróság

egy körzet

egész év

4.

Szegedi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, július

2. sz. közjegyző

február, augusztus

3. sz. közjegyző

március, szeptember

4. sz. közjegyző

április, október

5. sz. közjegyző

május, november

6. sz. közjegyző

június, december

7. sz. közjegyző

egész év (Mórahalom, Ásotthalom, Domaszék, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék, Üllés, Bordány, Sándorfalva községek területéről származó hagyatéki ügyek)

5.

Szentesi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

1.

Jászberényi Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december

2.

Karcagi Járásbíróság (kivéve Kunhegyes és Kunmadaras)

egy körzet

egész év

3.

Kunszentmártoni Járásbíróság

egy körzet

egész év

4.

Mezőtúri Járásbíróság

egy körzet

egész év

5.

Szolnoki Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

5. sz. közjegyző

egész év (Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyő)

6.

Tiszafüredi Járásbíróság és Kunhegyes, Kunmadaras (a Karcagi Járásbíróság illetékességi területéből)

egy körzet

egész év

1

Az 1. § (1) bekezdése a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3a) bekezdését a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 4. § az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 176. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A hatálybalépés időpontja 2014. április 15.

8

A hatálybalépés időpontja 2017. március 8.

9

A hatálybalépés időpontja 2017. március 8.

10

A 7. § (3) bekezdését a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A hatálybalépés időpontja 2017. augusztus 12.

12

A 7. § (4) bekezdése a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. § (5) bekezdése a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. § (6) bekezdése a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére