• Tartalom

16/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

16/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Mattyi kormorános erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

1991.12.31.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 7. §, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. § (1) bekezdése a) pontjában és a 46. §-ában foglalat felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem.

1. §

Védetté nyilvánítom Mattyi kormorános erdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Mattyi 095 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 32,6 hektár kiterjedésű erdőterületet.

2. §

A védett erdő teljes területe fokozott védelem alatt áll.

3. §

A védetté nyilvánítás célja a Dráva árterén közel természetes állapotban fennmaradt erdő értékes növény- és állatvilágának, tájképi megjelenésének megőrzése.

4. §

A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete látja el.

5. §

Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte és a tárgykört újra szabályozta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére