• Tartalom

18/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

18/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről

1991.12.31.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem.

1. §

Védetté nyilvánítom Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet elnevezéssel a Szentes és Fábiánsebestyén községhatárokban lévő, a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 4556,3 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a még jelentős, egybefüggő területen fennmaradt száraz és vizes, zömmel szikes puszta jellegzetes növény- és állatvilágának, tájképi értékeinek megőrzése, a vonuló vízimadarak háborítatlan pihenőhelyének biztosítása.

3. §

A tájvédelmi körzet természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának feladata.

4. §

Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

Melléklet

a 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelethez

A Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Csongrád megye
Fábiánsebestyén
023—032
Szentes
01278, 01301, 01340—01344, 01366—01375, 01400—01421, 01461—01504
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte és a tárgykört újra szabályozta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére