• Tartalom

4/1991. (III. 22.) KTM rendelet

4/1991. (III. 22.) KTMrendelet

a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről, helyi jelentőségű védett természeti értékként kezelt terület országos jelentőségűvé nyilvánításáról, valamint a természetvédelmi kezelő kijelöléséről

1991.03.31.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (II. 15.) MT rendelet1 11. §-a (1) bekezdés a) pontjában, a 13. §-a (1) bekezdésében, és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom ,,Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet'' néven az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 8753,6 hektár kiterjedésű területet.

(2) Országos jelentőségű védett természeti területté minősítem és a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet területéhez csatolom a 92.200/42 FM rendelettel védetté nyilvánított és helyi jelentőségű védett természeti értékként kezelt Szentgáli Tisztavíz-forrás Természetvédelmi Területet, valamint a Veszprém megyei Tanács 172/1977. V. B. határozatával védetté nyilvánított Bakonybél Szociális Otthon parkja Természetvédelmi Területét.

(3) A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú melléklet szerinti ingatlannyilvántartási helyrajzi számú és erdőtervi jelű 478,1 hektár kiterjedésű területet.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja: a földtani- és a kultúrtörténeti értékek, természetes erdő- és növénytársulások, védett növény- és állatfajok, jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó földfelszíni formák, felszíni vizek megóvása és fenntartása.

(2)2 A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása, helyreállítása és bemutatása (természetvédelmi kezelés) a Balatonfelvidéki Nemzeti Prk feladata.

3. § Ez a rendelet 1991. március hó 31-én lép hatályba.

1. számú melléklet a 4/1991. (III. 22.) KTM rendelethez

A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Bakonybél
A község teljes bel- és külterülete.
Bakonyjákó (Iharkút)
0143 hrsz-ból a 40 A—C, 46 A—D, 47 A—F, Ti erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0144, 0145 hrsz-ból a 46 UV, 47 UV, 48 UV erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0146—0159
Bakonyszűcs
044 hrsz-ból 77 H, G, Ti, 78 C, Ti, TN erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 045/2—3, 046/2 hrsz-ból a 77 A—F, Ny, 78 A—F, H, I, M, Ny, BA erdőgazdsági üzemtervi jelű területek, 046/3/A—C, 047, 048/1—2, 049—058, 060—065, 066/1—2, 067—073, 074/1—2, 075—076, 077/1—2, 078—093, 094/1—2, 095, 096/1—2, 097—0128, 0130—0134
Fenyőfő
093 hrsz-ból a 37 A—F, Ti 1, Ti 2, BA, 38 A—F, Ti, BA, 39 A—D, 40 A—B, 41—45, 46 F erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 094, 095/1 hrsz-ból a 46 A—K, Ny, 1—4, UT, 47 A—D, Ny, UT erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 096—097, 098/1—2, 099, 0100/1—3, 0101/1—2, 0103/1, 0102/1—2, 0104/1/A—C, 0104/2—19, 0104/20/A—F, 0105/1—21
Hárskút
0177—0179
Pénzesgyőr
08—010
Szentgál
0428—0430, 0433/2 hrsz-ból 76 A—M, Ti, 79 A—P, Ny, 81 A—H, Ny, Ti erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0434—0436
Ugod
0146 hrsz-ból a 27 A—D, E, 1 F erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0151, 0153 hrsz-ból a 27 E, H, I, 28 A, B, C 1—3 D, E 1—2, F, Ti, VF, a 0157 hrsz-ból a 40 A—B, C 1—3, D, E, F, Ny, Ti 1—4, UV, 41 A—L, Ti 1—2, UV erdőgazdasági üzemtervi jelű területek,
0158—0163, 0164/2—5, 0165—1067, 0168/1—3, 5—6, 0169—0179, 0180 hrsz-ból az 51 A, 52 B—D, 53 A, Ti, 54 A—F, Ti, 56 A—C erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0183—0185, 0190 hrsz-ból az 58 A—B erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0213—0214, 0215 hrsz-ból a 42 B, Ti 1—2, UV, 44 A—I, Ti 1—2, 45 C erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

2. számú melléklet a 4/1991. (III. 22.) KTM rendelethez

A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Községhatár

Ingatlannyilván-
tartási hrsz.

Erdőgazdasági
üzemtervi jel

Bakonybél
(Somogyhegy,
Szömörkevölgy,
Tisztavízvölgy)

0122 hrsz-ból
0123
0124
0157
0159
0160—0163
0179

20 F, G
19 A
21 C—F, TN, Ny
24 E—F, Ti, 25 Ti
26 C, Ti, 27 Ti,
28 B2, G—I, Ti3,
29 Ti
31 Al, Ti

 

 

 

Bakonyjákó(Iharkút, Tisztavíz-
völgy)

0156
0158

56 Al, Ti2, 58 Ti
54 Ti, 55 Ti2

 

 

 

Bakonyszűcs(Kopaszhegy, Öreg-Szarvadárok)

044
046/2
051
053
0126

77 G, H, Ti, Ny1
78 G, TN, Ti
77 A—F, Ny1
78 A—J, M, BA
22 C,
39 A—E, UV
52 A, B, D

 

 

 

Szentgál(Tisztavízvölgy)

0433/2
0435

76 A1, B, D1, E, Ti
80 A, C1, E

 

 

 

Ugod 
(Vörös János Séd-
völgye)

 

41 Ti1, Ti2,
42 Ti1, Ti2,
44 Ti2,
45 Ti
50 C, Ti
51 A, Ti
52 D
53 Ti

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte és a tárgykört újra szabályozta.

2

A 2. § (2) bekezdése a 31/1997. ( X. 23.) KTM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére