• Tartalom

9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet

9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet

a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről

2001.09.04.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja, a 13. §-ának (1) bekezdése és a 46. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet néven a Böhönye, Hosszúvíz, Marcali, Mesztegnyő, Nagybajom községhatárokban lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számok szerinti 7832,8 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított tájvédelmi körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, illetve erdőgazdasági üzemtervi jelű 498,9 hektár kiterjedésű erdőterületet.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja: a Boronka-völgyében húzódó tórendszer és az ezt övező mocsárrétek és erdőterületek gazdag növény- és állatvilágának, a nagyszámban előforduló fokozottan védett növény- és állatfaj élőhelyének megőrzése, a somogyi erdőtársulások botanikai és tájképi értékeinek védelme.

(2)1 A Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelői feladatait a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

3. § Ez a rendelet 1991. május hó 15-én lép hatályba.

1. számú melléklet a 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelethez

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Somogy megye
Böhönye
0446, 0448—0450, 0452—0473, 0475—488, 0489/1—2, 0490—0496, 0508
Hosszúvíz
07—08, 010/1—2, 011—014, 022/1—9, 023—024, 025/1—14, 026, 027/1—3, 028/1—3, 028/8—13, 029, 030/1—6, 031, 032/1—9, 033/1—4, 034, 035/1—2, 037—038
Marcali
0333—0340, 0348/3, 0435—0436, 0437/1—3, 0438—0450, 0451/1—2, 0452—0459, 0461—0463, 0464/1, 0465/1—4, 0466—0483, 0527/1, 0529, 0534—0535, 0556—0575, 0577—0578
Mesztegnyő
046, 052—057, 060—061, 065—071, 073—074, 075/1—2, 077/1—2, 080, 082—099, 0101, 0114, 0115/1—2, 0116, 0118—0119, 0121—0135, 0146, 0148—0153, 0154/1—3, 0155—0157, 0164—0165, 0166/2—3, 0167—0168, 0172
Nagybajom
0338—0342, 0343/3—5, 8, 0343/10—13, 0343/15—37, 0343/39, 0344—0356, 0357/1—6, 0358—0360, 0361/1, 0361/3, 0362—0369, 383, 0385—0414, 0415/1—3, 0416—0420, 0424—0425, 0426/1—2, 0427—0433, 0437—0458, 0460/1, 0461—0465, 0497, 0506—0507, 0509—0514, 0515/1—3, 0516, 0518/9, 0519/5, 0520—0522, 0524/4, 0525/5, 0526—0561, 0562/1—2, 0563, 0564/6, 0565, 0566/15, 0567, 0568/5—7, 0568/10—11, 0569—0575, 0576/7, 0577—0585, 0586/1—3, 0587/1, 0587/13, 0588, 0589/2, 0590/5, 0591, 0592/2, 0593/17, 0594, 0595/5, 0596/54, 0596/67, 0631/8, 0631/19, 0633/9, 0634, 0635/18, 0636, 0637/21, 0637/29, 0638, 0639/27—28, 0639/35—36, 0639/48, 0640—0641, 0642/3, 0643—0647

2. számú melléklet a 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelethez

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Böhönye
50/A—C erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, 0472, 0475—0477, 0479—0485, 0487—0488, 0489/1
Marcali
0336, 0338—0339, 0458, 0461—0462, 0473, 0475—0478, valamint a 12/B, C, E, F, N, 13/O, 14/G, 16/A, B, C, D, E, 19/F, G, H, J, 20/B, C, 21/A, B, C, K, L, 22/A, B, C, D, E, F, G erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.
Mesztegnyő
052, 067, 073—074, 075/1—2, valamint a 37/A, B, C, 38/C, E, F, 42/C, 43/A, B, C, D, E, F, G, 55/A, B erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.
Nagybajom
2/I, J, K, L, M, N, 3/H, I, J, K, L, M, N, 11/A, B erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.
1

A 2. § (2) bekezdése a 18/2001. (VIII. 27.) KöM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére