• Tartalom

10/1992. (III. 25.) KTM rendelet

10/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

2008.01.01.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és a 46. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §2

Védetté nyilvánítom Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Debrecen város területén lévő, a melléklet szerinti ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 1092,1 hektár kiterjedésű erdőterületet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a Magyarországon elsőként védetté nyilvánított öreg tölgyes és a környező erdőtársulások megőrzése az utókor számára. Debrecen város életében a Nagyerdő mindig jelentős szerepet játszott, megőrzése a város és a természetvédelem szempontjából egyaránt fontos.

3. §

A védett terület természetvédelmi kezelői feladatainak ellátása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet 1992. március 31-én lép hatályba.

Melléklet a 10/1992. (III. 25.) KTM rendelethez3

A Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Debrecen
05/13, 06–09, 012, 013/1, 013/2, 050, 052, 053/1, 053/2, 053/4, 053/5, 053/9, 053/10, 056/3, 056/5, 069, 070–073, 22225–22226, 22228, 22231, 22232/1-2, 22253, 22256/2, 22257/1-2, 22258, 22264–22266, 22268, 22271, 22278, 22280/1-2, 22282, 22283/1-2, 22284, 22290, 22292, 22294–22295, 22297, 22299, 22301, 22304/1-2, 22306, 22307/1-2, 22308–22309, 22310/1-2, 22312/1-2, 22313–22315
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

3

A melléklet a 99/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére