• Tartalom

11/1992. (III. 25.) KTM rendelet

11/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Bogyiszlói Orchideás Erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

1992.03.31.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom ,,Bogyiszlói Orchideás Erdő Természetvédelmi Terület'' elnevezéssel a bogyiszlói 0108/b, 0109/2, 0133 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 36,4 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a kialakult élőhely és értékes növényvilágának megőrzése.

3. §2

A védett terület természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. §

Ez a rendelet 1992. március 31-én lép hatályba.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére