• Tartalom

14/1992. (VI. 30.) KTM rendelet

14/1992. (VI. 30.) KTM rendelet

a Kiskunhalas-Fejetéki Mocsár Természetvédelmi Terület, a Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Péteri-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Terület bővítéséről

2008.01.01.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdés a) pontjában és a 46. §-ának (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

(1) Védetté nyilvánítom Kiskunhalas-Fejetéki Mocsár Természetvédelmi Terület néven a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 25,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a hajdan kiterjedt kiskunsági mocsarak egyik utolsó maradványának fenntartása, különleges élővilágának megőrzése.

(3) A természetvédelmi terület őrzésével, fenntartásával és bemutatásával járó természetvédelmi kezelési feladatok ellátása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

2. §

(1) Védetté nyilvánítom a Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye Természetvédelmi Terület néven a Bácsalmás város külterületén lévő 0610 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 64/A. erdőtervi jelű 3,9 hektár kiterjedésű erdő művelési ágú területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja az országosan is rendkívül ritka, fokozottan védett növényfaj, a gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata) élőhelyének és állományának megőrzése.

(3) A természetvédelmi terület megőrzésével, fenntartásával és bemutatásával járó természetvédelmi kezelési feladatokat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

3. §1

4. §

Ez a rendelet 1992. július 15-én lép hatályba.

Melléklet
a 14/1992. (VI. 30.) KTM rendelethez

a Kiskunhalas-Fejetéki Mocsár Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Kiskunhalas
0555/30—a—b, 0555/36—c, 0573/5—a, 0573/6, 0573/7, 0585/10, 0585/14, 0585/15—c, 0585/19—c, 0585/20, 0585/21, 0585/22, 0585/27.
1

A 3. §-t a 139/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére