• Tartalom

15/1992. (III. 30.) AB határozat

15/1992. (III. 30.) AB határozat1

1992.03.30.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság egyes határozatai kijavítása tárgyában meghozta a következő
végzést.
1. Az Alkotmánybíróság a 3/1992. (I. 23.) AB határozat (Magyar Közlöny 7. szám) indokolásában az 1976. évi 24. tvr. 3. § (1) bekezdésére való utalást ugyanezen tvr. 9. § (3) bekezdésére való utalásra javítja.
2. Az Alkotmánybíróság a 9/1992. (I. 30.) AB határozat (Magyar Közlöny 11. szám)
a) rendelkező részéből a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 67. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésére vonatkozó szövegrészt törli;
b) indokolása V/8. pontjában a Be. 258. §-ára való utalást a Be. 285. §-ára való utalásra javítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.
Alkotmánybírósági ügyszám: 381/B/1990/13.
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére