• Tartalom

19/1992. (XI. 6.) KTM rendelet

19/1992. (XI. 6.) KTM rendelet

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről1

1992.11.15.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet2 11. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet elnevezéssel a Pannonhalmi dombvidék és a Kisalföldi meszes homokpuszták területén a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 7051,6 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a tájegység változatos és fajokban gazdag növény- és állatvilágának, erdőtársulásainak, geológiai formációinak és tájképi értékeinek megőrzése.

3. §

A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelői feladatát a Fertő-tavi Nemzeti Park Igazgatósága látja el.

4. §

A tájvédelmi körzet magában foglalja a Győr-Sopron Megyei Tanács V. B. 148/1977. (VIII. 4.), 149/1977. (VIII. 4.) határozatával védetté nyilvánított Gönyűi Henyeboroszlános, Felpéci Borókás és Écsi Erdei Fenyves Természetvédelmi Területeket, valamint a Komárom Megyei Tanács 138/1976. (XII. 7.) V. B. határozatával védetté nyilvánított Erdőcsárda körüli Kocsányos Tölgyes Természetvédelmi Területet.

5. §

Ez a rendelet 1992. november 15-én lép hatályba.

Melléklet3

a 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelethez

A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
Bőnyrétalap
0108/8, 0108/11, 0113
Écs
0166/B, 0175/C, 0177/1, 0179/2—4, 0179/6—7, 0182—0183, 0184/1—2, 0185, 0186/1, 0191, 0192/1
Felpéc
0132, 0154/1, 3, 0156/1, 0200/2, 0202/3, 0233, 0235
Gönyű
05, 036—038, 039/1—2, 041/1—2, 048/A—B, 049—052, 053/1—2, 054
Győr
0132/2—3, 0133/2, 0134/4, 0135/A—B, 0136—0137, 0138/A—B, 0139, 0140/A—C, 0141/A—F, 0142—0143, 0144/A—G, 0145, 0147, 0148/A—B, 0149—0154, 0155/A—G, 0156, 0157/A—C, 0896—0897, 01698/A—B, 01699, 01753, 01757, 01761/1—2, 01769—01771, 01772/2—8, 01773—01774, 01775/1, 01776, 01777/A—B, 01778, 01779/3, 01780, 01781/A—H, 01782—01786, 01787/A—C, 01789—01790, 01791/1—2, 01792—01793, 01794/A—C, 01795—01800, 01801/A—D, 01802—01804
Győrújbarát
0176, 0181, 0183, 0185/2—3, 0186, 0187/1, 0188/1, 0189, 0191, 0193—0194, 0197—0198
Nagyszentjános
047/4, 051—059
Kajárpéc
0223/2, 0251/3
Nyúl
03, 05/2, 015/2, 018, 1688
Pannonhalma
096/3, 097, 098, 099/1—2, 099/4—6, 0100, 0101/1—2, 0102/1, 0102/3—4, 0103/1—3, 0104, 0105, 0108, 0256/1, 0257, 0258, 0259/1—2, 0260, 0279, 0280, 0281, 1130/1—2
Ravazd
0132, 0147, 0169, 0195/2, 0211, 0215, 0219, 0221, 0225—0227, 0229/1—2, 0231, 0234/1—4, 0235, 0236/1—2, 0237/1—2, 0238/2—4, 0240—0242, 0243/1—3, 0244/1—2, 0245—0248, 0250/1—2, 0250/4—5, 0251/3, 0252/4, 0253/3, 0253/6, 0254/3
Sokorópátka
051, 069
Tényő
086/3, 086/7, 088/C, 088/F, 092/1, 096/13, 098/5, 0100, 0103/5, 0105, 0107/4, 0108, 0109/7, 0111, 0117, 0120, 0121/1—2, 0129, 0130/3—5, 0131—0132, 0134/3—4, 0135, 0136/1, 0138, 0139/1—2, 0140—0151
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Komárom
016/9
VESZPRÉM MEGYE
Bakonypéterd
08, 09, 010
Gic
0123/1
1

Lásd még a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló 20/2001. (IX. 21.) KöM rendeletet.

2

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

3

A Magyar Közlöny 1992. évi 120. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére