• Tartalom
Oldalmenü

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak1 a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről

2014.09.05.

A Kormány a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak2, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 147. §-ának (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról rendelkező 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, továbbá 98. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A jegyző, főjegyző

a) tájékoztatja a megyei múzeumot az önkormányzatnak muzeális gyűjtemény létesítését szolgáló gyűjtési tevékenység folytatására fonatkozó döntéséről,

b)3 tájékoztatja a kulturális örökség védelméért felelős minisztert a muzeális emlékek gyűjtésének megszüntetése tárgyában hozott önkormányzati döntésről,

c) közli a megyei múzeummal a muzeális gyűjtemény céljára gyűjtött anyaggal kapcsolatban kért adatokat és gondoskodik — a múzeumokkal azonos módon, a megyei múzeum által hitelesített leltárkönyvben — a gyűjtemény nyilvántartásáról,

d)4 kikéri a kultúráért felelős miniszter véleményét a hivatásos művészeti intézmény (színház, szimfonikus zenekar, ének- és táncegyüttes), a közművelődési intézmény (művelődési otthon) létesítésével, megszüntetésével, illetőleg működésének szüneteltetésével, valamint az önkormányzat által fenntartott, kétszáz főt meghaladó befogadóképességű mozi (videomozi) megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati döntés előkészítése során.

(2)5

2. §6

3. § (1)7 Ez a rendelet 1992. február 15. napján lép hatályba

a)8

b–c)9

d)10

e)11

(2)12

1

Az 1994: LXIII. törvény 62. §-ának (4) bekezdése szerint ahol jogszabály köztársasági megbízottat említ, azon a a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjét kell érteni.

2

Az 1994: LXIII. törvény 62. §-ának (4) bekezdése szerint ahol jogszabály köztársasági megbízottat említ, azon a a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjét kell érteni.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 141. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 141. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdését az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1486. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdésének a) pontját az 1995: LXVI. törvény 35. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (1) bekezdésének b)–c) pontját az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (1) bekezdés d) pontját a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1486. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (1) bekezdésének e) pontját az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 3. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1486. pontja hatályon kívül helyezte.