• Tartalom

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak1 a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről

2023.01.01.

A Kormány a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak2, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 147. §-ának (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról rendelkező 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, továbbá 98. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A jegyző, főjegyző

a)3 tájékoztatja a vármegyei hatókörű városi múzeumot az önkormányzatnak muzeális gyűjtemény létesítését szolgáló gyűjtési tevékenység folytatására vonatkozó döntéséről,

b)4 tájékoztatja a kulturális örökség védelméért felelős minisztert a muzeális emlékek gyűjtésének megszüntetése tárgyában hozott önkormányzati döntésről,

c)5 közli a vármegyei hatókörű városi múzeummal a muzeális gyűjtemény céljára gyűjtött anyaggal kapcsolatban kért adatokat és gondoskodik — a múzeumokkal azonos módon, a vármegyei hatókörű városi múzeum által hitelesített leltárkönyvben — a gyűjtemény nyilvántartásáról,

d)6 kikéri a kultúráért felelős miniszter véleményét a hivatásos művészeti intézmény (színház, szimfonikus zenekar, ének- és táncegyüttes), a közművelődési intézmény (művelődési otthon) létesítésével, megszüntetésével, illetőleg működésének szüneteltetésével, valamint az önkormányzat által fenntartott, kétszáz főt meghaladó befogadóképességű mozi (videomozi) megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati döntés előkészítése során.

(2)7

2. §8

3. § (1)9 Ez a rendelet 1992. február 15. napján lép hatályba

a)10

b–c)11

d)12

e)13

(2)14

1

Az 1994: LXIII. törvény 62. §-ának (4) bekezdése szerint ahol jogszabály köztársasági megbízottat említ, azon a a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjét kell érteni.

2

Az 1994: LXIII. törvény 62. §-ának (4) bekezdése szerint ahol jogszabály köztársasági megbízottat említ, azon a a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjét kell érteni.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 141. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 141. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdését az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1486. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (1) bekezdésének a) pontját az 1995: LXVI. törvény 35. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (1) bekezdésének b)–c) pontját az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 3. § (1) bekezdés d) pontját a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1486. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 3. § (1) bekezdésének e) pontját az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 3. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1486. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére