• Tartalom

20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet

20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet

a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról

2017.06.10.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom és az 1/1978. OKTH határozattal létesített Pilisi Tájvédelmi Körzethez csatolom a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 2044,5 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A tájvédelmi körzet bővítési területéből fokozottan védetté nyilvánítom a Pomáz 0179/582, 0189/2, 0214/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 67,5 hektár kiterjedésű területeket.

3. §

A védetté nyilvánítás célja a tájvédelmi körzet létesítése óta végzett kutatások által feltárt, természeti és tájképi értékekben gazdag, a tájvédelmi körzethez szervesen csatlakozó területek értékeinek megőrzése.

4. §3

A Pilisi Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek fenntartása, őrzése és bemutatása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

5. §

Ez a rendelet 1992. november 15-én lép hatályba.

Melléklet a 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelethez4

A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítésének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
PEST MEGYE
Budakalász
044/1—2 B, 061
Csobánka
030/2—7, 032—045, 048—054, 0105—0111, 0113/G, 0138—0142, 0145—0148, 0150—0163, 0165, 0167, 0169—0188, 0191—0197, 0199—0211, 0213—0236
Leányfalu
016/1—2, 017/4—5, 019/2, 020, 022—023
Pilisborosjenő
072, 073/1, 079/1, 079/3—6, 0119/1—2
Pilisszántó
092/3, 0100, 0106/8—9, 0108/2, 0109, 0112—0118
Pilisszentkereszt
03, 011—013, 019, 065- 068, 071-073 090/1, 5, 094/1—2, 097/8, 098
Pomáz
0110—0111, 0161, 0163—0164, 0179/158, 0182/2, 0214/1, 0312/8, 0319—0328, 0330—0342, 8701, 8717—8723, 8737/1—3, 9201, 9501—9504, 9516—9516/A, 9616—9623, 9783/1—4, 9904, 9963, 9972—9976, 9978, 9980—9982, 9997, 10030
Szentendre
0437/22
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Kesztölc
064—071/2
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

A Melléklet a 24/1996. (X. 9.) KTM rendelet 5. §-ának b) pontja szerinti szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére