• Tartalom

3/1992. (II. 10.) KTM rendelet

3/1992. (II. 10.) KTM rendelet

a Gemenci Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek kijelöléséről

1992.02.15.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 7. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja, a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 14/1977. OTvH határozatával létesített Gemenci Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, illetve erdőgazdasági üzemtervi jelű, 2117,4 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A fokozott védelem célja a tájegység jellegzetes erdőtársulásainak és gazdag élővilágának megőrzése.

3. §

A fokozottan védett területek területegységenkénti megoszlása:

1. Taplós 29,8 ha

2. Sárosalja 54,3 ha

3. Felsőgemenc 63,8 ha

4. Keselyűsi Duna 154,7 ha

5. Forgó-tó 33,5 ha

6. Decsi Holt-Duna 412,8 ha

7. Feketeerdő 229,2 ha

8. Veránka-Buvat 250,9 ha

9. Dél-Veránka 133,0 ha

10. Cserta 201,3 ha

11. Nyéki Holt-Duna 181,5 ha

12. Gyűrűsalj 151,3 ha

13. Kádársziget 82,3 ha

14. Malomtelelő 108,4 ha

15. Különálló területek 30,6 ha

4. §

Ez a rendelet 1992. február 15-én lép hatályba.

Melléklet a 3/1992. (II. 10.) KTM rendelethez

A Gemenci Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

Községhatár

Helyrajzi szám

Erdőgazdasági
üzemtervi jel

Baja

0705/3-ból

26

 

0705/2-ből

27 A

 

0705/2-ből

33 B

 

0705/3-ból

34

 

0705/3-ból

44

 

0705/4-ből

45

 

0705/4-ből

48 A

 

0705/3-ból

49

 

0715/1-ből

91

 

0715/1-ből

92

 

0715/1-ből

99

 

0717-ből

115

 

0717-ből

116

Báta

0192-ből

9

 

0192-ből

10

 

0192-ből

11

 

0199

12

 

0200

 

 

0201

 

 

0202

 

 

0203

 

 

0204

 

 

0205

 

 

0206

 

 

0207

 

 

0208

 

 

0191

13

 

0192-ből

 

 

0209-ből

 

 

0216

33

 

0230-ból

49 A

 

0239

50 A, B, C

 

0241

50 D

 

0238

51 E, F

 

0231

52 B, C, D, E, F, H, I, J, K, M, N

 

 

Bogyiszló

058/1-ből

1/A

 

 

/B

 

 

/C

 

 

/D

 

083

25

 

084

26

 

087-ből

 

 

0180

32/B

 

 

/C

 

 

/D

 

 

TI

 

 

VI

 

0181

 

 

0182

32/A

 

GY1

 

0183

GY2

 

32/E

 

 

Decs

01074-ből

1

 

01073

 

 

01074-ből

2

 

01075

 

 

01071

 

 

01072

3

 

01054

 

 

01056

8

 

01057

 

 

01062

9

 

01067

 

 

01070/1-ből

10/A

 

01070/1-ből

11

 

01076

 

 

01055/1

 

 

01055/2

 

 

01036

 

 

01034

13

 

01028/3

32

 

01033

 

 

01001

 

 

01032

 

 

01029

33

 

01030

 

 

01028/2

 

 

01019

 

 

01028/1

34

 

01026

 

 

01022

35

 

01020/1

36

 

0956-ból

 

 

0958/1-ből

37 A

 

0956-ból

39

 

01022-ből

40

 

01012

31

 

01015

 

 

01018

 

 

0966-ból

30/A

 

0966-ból

30/D

 

01000-ből

29/B

 

0970-ből

28

 

0971-ből

 

 

0970-ből

27

 

0976

 

 

0977

 

 

0998

27

 

0978

26

 

0994

25

 

0997

 

 

01001

 

 

0990

24

 

0983

22

 

 

Érsekcsanád

0187

40/A

 

0184-ből

46

 

0185-ből

 

 

0186-ból

46

 

0194-ből

 

 

0195

 

 

0196

46

 

0197/1-ből

46

 

0188-ból

 

 

0188

 

 

0189

47

 

0190

 

 

0191

47

 

0192

 

 

0193-ból

47

 

0194

 

 

0196-ból

47

 

0197/1-ből

47

 

0181-ből

47

 

0183-ból

 

 

0184-ből

47

 

0186-ból

51 A

 

0159/36

51/B

 

0159/36

51 C

 

0181-ből

51 D

 

0184-ből

 

 

0181-ből

51 E

 

0184-ből

 

 

0183-ból

 

 

0189-ből

54

 

0189-ből

57

 

0189-ből

58

 

 

Mözs

345-ből

5/A

5/B

 

 

Őcsény

0369/a

15

 

/b

 

 

0370

16

 

0377

21

 

0378/a—b

22

 

0383/a-ból

27

 

/b

 

 

/c-ből

 

 

0396

36

 

0406-ból

 

 

0403

37

 

0404-ből

 

 

0405

 

 

0406-ból

 

 

0408-ból

 

 

0487-ből

42/A

 

42/B

 

0486-ból

43/A

 

 

/B

 

 

C

 

 

/D

 

 

/G

 

 

/E

 

0485

56/C

 

 

/D

 

 

/E

 

 

/F

 

0467

58

 

0468

 

 

0469

 

 

0449-ből

 

 

0446-ból

 

 

0489-ből

67/A

 

 

/B

 

 

/G

 

 

/H

 

0480-ból

70/D

 

0479-ből

 

 

0495-ből

70/E

 

0491-ből

73/D

 

0492-ből

74/F

 

0494-ből

75

 

0495-ből

 

 

0479-ből

 

 

0501

77

 

0506

79

 

0509

80

 

0510

81

 

0511

 

 

0512

82

A csak számmal jelölt erdőtagok teljes területükkel fokozott védelmet kapnak.
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte és a tárgykört újra szabályozta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére