• Tartalom

1992. évi LI. törvény

a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról1

2019.07.10.

A magyar munkavállalók, szövetkezeti tagok, valamint a családtagjaik és a nyugdíjasok szociális célú kedvezményes üdültetésének elősegítése érdekében az Országgyűlés az alábbi törvényt alkotja.

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed a Kormány, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság2, valamint az Országos Munkaügyi Tanácsban3 képviselt hat érdekképviseleti szervezet által a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) javára felajánlott vagyonra.

(2) Az Alapítvány tulajdonába kerülő vagyonra a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló, többször módosított 1990. évi LXX. törvény4 6. § (2) bekezdésének, valamint a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működésének esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-ának és 10. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

2. § Az Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság üdültetési és egyéb feladatait az ezzel kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel együtt — általános jogutódként — az Alapítvány veszi át.

2/A. §5

3. § (1) Ez a törvény — 2. §-a kivételével — a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-ában foglalt rendelkezés a kihirdetést követő 90. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság megszűnik.

(3) A Tv. 7. §-a (2) bekezdésének c) pontjában megjelölt és az Alapítvány javára felajánlott ingatlanoknak — alapítói vagyonrendelésként — az Alapítvány tulajdonába adásáról a Kormány intézkedik.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1992. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1992. július 3. Lásd a 3073/1992. Korm. határozatot. A 2010: XC. törvény 144. § (2) bekezdése alapján 2010. augusztus 16-án az 1992. évi LI. törvény szerinti Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány megszüntetését és az alapítvány céljának megfelelő nonprofit gazdasági társaság – közhasznú szervezetként való – létrehozását a Kormány kezdeményezi.

2

Az 1992: XXXVIII. törvény 109/D. §-ának megfelelően módosított szöveg.

3

Az 1999: CXXII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

4

Az 1990: LXX. törvényt a 2000: CXXXIII. törvény 110. §-a (1) bekezdésének n) pontja 2000. december 25. napjával hatályon kívül helyezte.

5

A 2/A. §-t a 2011: CCI. törvény 59. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2019: LXVI. törvény 12. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére