• Tartalom

59/1992. (X. 16.) OGY határozat

59/1992. (X. 16.) OGY határozat

a központi igazgatási kiadások csökkentéséről1

1992.10.16.

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló, 1991. évi XCI. törvény 70. §-a (1) bekezdésében foglaltak végrehajtásáról a következő döntést hozza.

1. Az Országgyűlés — a Magyar Köztársaság Kormánya javaslata alapján — a fejezetek 1992. évi kiadásai, illetőleg költségvetési támogatásai csökkentésének, valamint befizetéseinek mértékét a következők szerint határozza meg:

millió Ft-ban

Megnevezés

Támogatás-
csökkentés

Befize-
tés

Össze-
sen

Miniszterelnökség

76,9

 

76,9

Belügyminisztérium

179,6

 

179,6

Honvédelmi Minisztérium

76,9

 

76,9

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma

100,0

 

100,0

Népjóléti Minisztérium

31,0

 

31,0

Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság

2,5

 

2,5

Igazságügyi Minisztérium

11,4

 

11,4

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

35,0

59,5

94,5

Külügyminisztérium

32,1

 

32,1

Földművelésügyi Minisztérium

58,4

 

58,4

Munkaügyi Minisztérium

24,3

 

24,3

Pénzügyminisztérium

202,9

31,8

234,7

Művelődési és Közoktatási Minisztérium

28,0

 

28,0

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

64,7

4,0

68,7

Központi Földtani Hivatal

3,4

 

3,4

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

21,8

 

21,8

Magyar Tudományos Akadémia

6,4

 

6,4

Gazdasági Versenyhivatal

10,0

 

10,0

Központi Statisztikai Hivatal

21,7

 

21,7

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet

2,7

 

2,7

Országos Testnevelési és Sporthivatal

7,9

 

7,9

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

0,4

40,3

40,7

Állami Vagyonügynökség

13,5

 

13,5

Összesen

1011,5

135,6

1147,1

2. Megerősíti a Kormány azon kérését, hogy a Köztársasági Elnökség, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság, a Magyar Köztársaság Ügyészsége és az Állami Számvevőszék fejezetek támogatásából a minisztériumoknál, országos hatáskörű szerveknél érvényesülő átlagos mértéknek megfelelő összeget ajánljanak fel.

3. Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy a Kormány felülvizsgálja a minisztériumok, országos hatáskörű és más központi államigazgatási szervek szervezeti és működési szabályzatait, feladatkörét, létszámát és működését, s az 1993. évi költségvetési javaslat összeállításánál vegye figyelembe annak hasznosítható eredményeit.

1

A határozatot az Országgyűlés az 1992. október 6-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 72/2011. (X. 5.) OGY határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte 2011. október 6. napjával. A határozatot a 72/2011. (X. 5.) OGY határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte 2011. október 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére