• Tartalom

60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet

60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet

a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről

2023.01.01.

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény 56. §-ának c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 A közúti gépjárművek, a mezőgazdasági vontatók, a hatósági jelzéssel ellátott lassú járművek és a segédmotoros kerékpárok (a továbbiakban együtt: gépjárművek), a gépjárművezetés oktatására használt gépjárművek (a továbbiakban: oktató gépjárművek), az önjáró mezőgazdasági gépek (a továbbiakban: mezőgazdasági erőgépek), a motorfűrészek és az erdészeti közelítő eszközök (a továbbiakban: erdészeti gépek), valamint a halászati hajtóerőgépek üzemanyag- és kenőanyag-felhasználása – az igazolás nélkül elszámolható költség meghatározásához – az e rendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján vehető figyelembe.

2. §2 (1) Üzemanyag-fogyasztási normaként

a) az 1. melléklet, az 1/A. melléklet vagy a (2) bekezdés szerint meghatározott alapnorma (a továbbiakban: alapnorma), általánostól eltérő üzemeltetési mód esetében a 2. mellékletben meghatározott korrekciós tényezőkkel módosítva, vagy

b) a 4. §-ban meghatározott alapnorma-átalány

vehető figyelembe.

(2) Az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú, valamint az 1/A. melléklet alapján meg nem határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó vagy

a) a gyártó adatai, vagy

b) az üzemanyag-fogyasztás mérése

alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.

3. § (1)3 A gépjárművek kenőanyag-felhasználása – a (2) bekezdésben az olajcseréhez meghatározott mennyiségen felül – a 2. § szerint meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma 7 ezrelékének megfelelő mennyiség.

(2) A motorolaj és hajtóműolaj cseréjéhez felhasználható mennyiség a gyártó által megjelölt mennyiség lehet.

4. §4 (1) A gépkocsik, a segédmotoros kerékpárok és a motorkerékpárok alapnormája a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alapnormaképzési módszer helyett – egyszerűsített elszámolásként – a (2)–(5) bekezdésekben foglaltak szerint alapnorma-átalányként is meghatározható.

(2)5 A benzinüzemű személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

a) 1000 cm3-ig

7,6 liter/100 kilométer,

b) 1001–1500 cm3-ig

8,6 liter/100 kilométer,

c) 1501–2000 cm3-ig

9,5 liter/100 kilométer,

d) 2001–3000 cm3-ig

11,4 liter/100 kilométer,

e) 3001 cm3 felett

13,3 liter/100 kilométer.

(3) 6 A gázolajüzemű személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

a) 1500 cm3-ig

5,7 liter/100 kilométer,

b) 1501–2000 cm3-ig

6,7 liter/100 kilométer,

c) 2001–3000 cm3-ig

7,6 liter/100 kilométer,

d) 3001 cm3 felett

9,5 liter/100 kilométer.

(4) Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a (2) bekezdés alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnorma érték – továbbá
a) cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2 (liter/liter) értékű,
b) földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű
módosító tényező szorzataként kell megállapítani.
(5) 7 A segédmotoros kerékpár és a motorkerékpár alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

a) segédmotoros kerékpár:

3,0 liter/100 km,

b) motorkerékpár: 80 cm3-ig

3,5 liter/100 km,

c) motorkerékpár: 81–125 cm3

3,8 liter/100 km,

d) motorkerékpár: 126–250 cm3

4 liter/100 km,

e) motorkerékpár: 251–500 cm3

4,5 liter/100 km,

f) motorkerékpár: 500 cm3 felett

5 liter/100 km.

(6) A gépjárművezetés gyakorlati oktatása során az oktató gépjárműre vonatkozóan alapnorma-átalányként a (2)–(5) bekezdések szerint meghatározott alapnormaátalány 1,8-szeres értéke (180%-a) vehető figyelembe.
(7) A (2)–(6) bekezdésben meghatározott alapnormaátalány a – gyártótól, illetőleg a kereskedelmi forgalmazótól származó – dokumentációban (kezelési utasításban) meghatározott minőségű üzemanyagra vonatkozik.

5. §8 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjának, illetve (2) bekezdésének alkalmazása esetén az üzemanyag- és kenőanyag-felhasználás e rendelet szerint történő meghatározásához a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt adattartalmú útnyilvántartásban az üzemanyag feltöltés (tankolás) helyét, idejét és mennyiségét, valamint a kilométeróra állását is fel kell tüntetni.

6. § (1)9 A mezőgazdasági erőgépek üzemanyag és kenőanyag, valamint a kiegészítő berendezésekhez szükséges hidraulikaolaj felhasználását a 3. és 4. számú mellékletben meghatározottak szerint kell megállapítani.

(2) A mezőgazdasági erőgépeknél útnyilvántartásnak minősül az igénybevételi nyilvántartás.

(3)10 Az erdészeti gépek üzemanyag és kenőanyag, valamint a kiegészítő berendezésekhez szükséges hidraulikaolaj felhasználását, továbbá a halászati hajtóerőgépek üzemanyag- és kenőanyag felhasználását az 5. számú mellékletben meghatározottak szerint kell megállapítani.

7. §11 Ez a rendelet 1992. április 1-jén lép hatályba.

a)–f)12

1. melléklet a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelethez13


Gépjárművek azonosító adatai
és tüzelőanyag-fogyasztási normái
JÁRMŰFAJTÁK:
benzinüzemű személygépkocsik
gázolajüzemű személygépkocsik
benzinüzemű autóbuszok
gázolajüzemű autóbuszok
benzinüzemű tehergépkocsik
gázolajüzemű tehergépkocsik
vontatók

1.

Gyártmány

2.

Típus

3.

Jelleg (nyitott, csukott, combi, fixplatós, billenős, tartály, csuklós, nyerges, horgos, különleges stb.)

4.

Jellegzetességek (terepjáró, rakodólap, rakodódaru, csörlő, automata, differenciálzár, városi, helyközi, távolsági stb.)

5.

Saját tömeg (t)

6.

Teherbírás, vontatható teher; szállítható személyek száma

7.

Motorteljesítmény [DIN kW (LE) fordulatnál]

8.

Lökettérfogat (ccm)

9.

Tüzelőanyag (üzemanyag) [ESZ–95, ESZ–98, gázolaj, l:keverék]

10.

Műszaki ellenőrzési sebesség (km/h)

11.

Műszaki norma (liter/100 km)

12.

Alapnorma (liter/100 km)

BENZINÜZEMŰ SZEMÉLYGÉPKOCSIK ALAPNORMÁI
1

Az 1. § a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a 92/1997. (VI. 4.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdése a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (5) bekezdése a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. §-t a 66/1999. (V. 5.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

9

A 6. § (1) bekezdése a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet a 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (3) bekezdése a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet a 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1477. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (1) bekezdés a)–f) pontját a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1477. pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1. számú melléklet 92/1997. (VI. 4.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése, a 66/1999. (V. 5.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Az 1. számú melléklet címe a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet a 8. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

Az 1/A. számú mellékletet a 92/1997. (VI. 4.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. számú melléklet „Szorzók” rész 3. pontja a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. számú melléklet 3. pont b) alpontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 2. számú melléklet „Szorzók” rész 5/A. pontját a 66/1999. (V. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. számú melléklet „Szorzók” rész 7. pontját a 92/1997. (VI. 4.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 2. számú melléklet „Pótlékok” rész 2. pontja a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére