• Tartalom

1992. évi LXVIII. törvény

1992. évi LXVIII. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről1

2012.01.01.

1. §2

2–6. §3

7. §4

8–9. §5

10. §6

11. §7

12–14. §8

15. §9

16–18. §10

19. §11

20. §12

21–22. §13

23. §14

24. §15

25. §16

26. §17

27. §18

28. § (1) E törvény 1993. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit — az e törvényben meghatározott kivételekkel — a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)19

(3) E törvény hatálybalépése előtt emelt törvényességi óvás elbírálására az e törvény hatálybalépése előtt hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4)20 A törvényszék a helyi bíróságnak küldi meg azokat az ügyeket, amelyek e törvény alapján a helyi bíróság hatáskörébe tartoznak, ha az ügyben a perindítás hatályai még nem álltak be. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasították.

(5) A (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmekre, ha a fizetési meghagyás kibocsátására e törvény hatálybalépéséig nem került sor.

29. § (1) Ha e törvény hatálybalépésekor az eljárás szünetel, az ilyen szünetelésre az e törvény hatálybalépése előtt hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) E törvény 14. §-ában foglalt szabályokat a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a bíróság a törvény hatálybalépésekor az elsőfokú határozatot még nem hozta meg.

(3)21 Ha a Kúria e törvény hatálybalépését követően hatályon kívül helyezi a törvényszéknek a korábbi hatásköri szabályok alapján hozott határozatát, de az új hatásköri szabályok szerint az ügy a helyi bíróság hatáskörébe tartozik, a Kúria a helyi bíróságot utasítja új eljárás lefolytatására.

30. § (1) Ahol jogszabály a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti perekre vonatkozóan munkaügyi bíróságot említ, ott azon a Pp. 326. §-ában megjelölt bíróságot kell érteni.

(2) Ahol a Pp. vállalati jogtanácsosról (jogi előadóról) rendelkezik, ott azon a gazdálkodó szervezet jogtanácsosát (jogi előadóját) kell érteni.

(3) Ahol törvény állandó igazságügyi szakértőről, állandó szakértőről, kijelölt igazságügyi szakértőről, kijelölt szakértőről rendelkezik, a továbbiakban ezen igazságügyi szakértőt kell érteni.

(4) Ahol törvény dolgozóról rendelkezik, ott azon a munkavállalót, a köztisztviselőt és alkalmazottat egyaránt érteni kell.

31. §22

1

A törvényt az Országgyűlés az 1992. november 10 ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1992. november 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. és 7.§-t, valamint a 15.§-nak a Pp. 275/A. § (4) bekezdését megállapító részét az 1999: CX.törvény 174.§-a (2) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2–6. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 110. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 7. §-t az 1999: CX. törvény 174. §-a (2) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 8–9. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 110. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 10. §-t az 1995: LX. törvény 32. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 11. §-t a 2005: XLVIII. törvény 16. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 12–14. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 110. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 15. §-t a 2005: CXXX. törvény 21. § (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 16–18. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 110. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 19. §-t az 1996: I. törvény 161. §-ának c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 20. §-t az 1994: LXXI. törvény 64.§-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 21–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 110. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 23. §-t az 1995: XXXIII. törvény 116. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 24. §-t az 1994: LIII. törvény 308. §-a hatályon kivül helyezte.

16

A 25. §-t az 1995: LXII. törvény 14. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 26. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 110. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 27.§-t az 1993: LXXV. törvény 2.§-ának (4) bekezdése hatályon kivül helyezte.

19

A 28. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 110. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 28. § (4) bekezdése a 2011: CCI. törvény 62. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 29. § (3) bekezdése a 2011: CCI. törvény 62. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 31. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 110. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére