• Tartalom

8/1992. (III. 25.) KTM rendelet

8/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről

1992.03.31.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket redelem:

1. §

Védetté nyilvánítom ,,Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület'' elnevezéssel a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, Látrány község közigazgatási határában fekvő 206,9 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a meszes futóhomokon kialakult növénytársulásokban megtalálható értékes növénytani ritkaságok, a fajgazdag állatvilág fennmaradásának biztosítása, a jellegzetes homokpuszta tájképi értékeinek megőrzése.

3. §1

A természetvédelmi terület természeti értékeinek megőrzése, fenntartása és bemutatása a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet 1992. március 31-én lép hatályba.

Melléklet a 8/1992. (III. 25.) KTM rendelethez

A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Somogy megye
Látrány
0130, 0131/1, 0131/5, 0132, 0133/2—13, 0134, 0135, 0137, 0138, 0139/1—3, 0140, 0141/1—4, 0142, 0143, 0144, 0152—0156, 0159, 0160, 0165/1—11, 0166/1—4, 0167
1

A 3. § a 7/1996. ( IV. 17.) KTM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése alapján megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére