• Tartalom
Oldalmenü

82/1992. (V. 14.) Korm. rendelet

május 21-ének a Magyar Honvédelem Napjává nyilvánításáról

2014.09.05.

1. §

Minden év május 21. napja — 1849. május 21. Buda visszavételének emlékére — a Magyar Honvédelem Napja.

2. §1

A szolgálatteljesítés és kiképzés, valamint a közszolgálati, a közalkalmazotti és a munkaviszonyban állók munkavégzési kötelezettsége és díjazása szempontjából

a) a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél,

b) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban,

c) a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivataloknál,

d) a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél és

e) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál

a Magyar Honvédelem Napjára a munkaszüneti napokra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

3. §

Ez a rendelet 1992. május 15-én lép hatályba.

1

A 2. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 142. §-ával megállapított szöveg.