• Tartalom

9/1992. (III. 25.) KTM rendelet

9/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület létesítéséről

1992.03.31.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom a ,,Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület'' néven a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 63,7 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védelem célja a terület értékes nádas és magas sásos társulásainak gazdag madárvilágának, valamint tájképi értékeinek megőrzése.

3. §2

A Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. §

Ez a rendelet 1992. március 31-én lép hatályban.

K

Melléklet a 9/1992. (III. 25.) KTM rendelethez

A Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Csopak
0201/6, 0201/8—9, 0201/16, 0202, 0211, 0212/1, 0225/6, 0225/12, 0225/20, 0225/27, 0225/37, 0225/63, 0225/66—75, 0225/78—102, 0225/104—114, 0225/116—127, 0225/129—130
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére