• Tartalom

11/1993. (III. 9.) KTM rendelet

11/1993. (III. 9.) KTM rendelet

egyes védett természeti területek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számainak módosításáról és a Hortobágyi Nemzeti Park területének bővítéséről

2008.05.16.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1–4. §2

5. §3

6–7. §4

8. §


Ez a rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.

1–2. számú melléklet a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelethez5

3. számú melléklet a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelethez6

4. számú melléklet a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelethez7

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. §-ának 22. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. §-t a 134/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 6–7. §-t a 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. §-ának 22. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. számú mellékletet a 134/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 4. számú mellékletet a 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére