• Tartalom

14/1993. (IX. 21.) IM rendelet

14/1993. (IX. 21.) IM rendelet

Tauffer Emil-díj alapításáró1l

2012.01.01.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a büntetés-végrehajtás személyi állományának tagjai részére a kiemelkedő munka, illetőleg a büntetés-végrehajtás működési köréhez tartozó tevékenység magas szintű művelése útján elért szakmai vagy tudományos eredmény elismerésére Tauffer Emil-díjat (a továbbiakban: Díj) alapít.

2. §

Évente tíz Díj adományozható; az adományozásra az október 23-i nemzeti ünnep alkalmával kerül sor. Ha az adományozás a kitüntetett nyugállományba vonulásakor történik, a Díjat a nyugállományba helyezéskor kell átadni.

3. §

(1) A Díjjal a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap négyszeres összegének megfelelő jutalom jár.

(2) A Díj leírását a rendelet melléklete tartalmazza.

4. §3

A Díjat és az adományozást igazoló okiratot az igazságügyi és rendészeti miniszter vagy a megbízottja ünnepélyes keretek között adja át. A Díj adományozását — a kitüntetett érdemeinek a feltüntetésével — az Igazságügyi Közlönyben közzé kell tenni.

5. §

(1) A Díj adományozására a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka tesz minden év szeptember 15-ig javaslatot. A nyugállományba vonuláskor történő adományozás esetén a javaslatot a nyugállományba helyezést megelőzően legalább harminc nappal kell megtenni.

(2) Nem javasolható a Díj adományozása annak a részére, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetőleg aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntetőítélet hatálya alatt áll.

6. §

Az adományozott Díjat vissza kell vonni attól, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, illetőleg, akit fegyelmi büntetésként elbocsátottak. A Díj visszavonását az Igazságügyi Közlönyben közzé kell tenni.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)4

Melléklet a 14/1993. (IX. 21.) IM rendelethez5

A Tauffer Emil-díj leírása
A Tauffer Emil-díj díszdobozban elhelyezett, 925 ezrelékes ezüstötvözetből készült 65 mm átmérőjű, 4 mm vastag plakett. Kétoldalas veretű, proof technológiával készült, a pereme sima.
A plakett előlapján Tauffer Emil domború mellképe látható az aláírásával és „TAUFFER EMIL DÍJ” körfelirattal. A „DÍJ” feliratnál kétoldalas babérág díszítés foglal helyet.
A plakett hátlapján „BELÜGYMINISZTERTŐL” felirat, alatta az alapsíkból kiemelkedő plasztikájú, pergamentekercset szimbolizáló motívum, a motívum alatt babérág díszítés látható. A motívum a kitüntetett nevének és az adományozás évének bevésésére szolgál.
1

A rendeletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2012. augusztus 10. napjával.

2

Az 1. § a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 55. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 55. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 171. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére