• Tartalom

16/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

16/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről

1993.04.10.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. § (1) bekezdése a) pontjában, a 13. § (1) bekezdésében és a 46. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet elnevezéssel az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú Arló, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Csernely, Bükkszenterzsébet, Istenmezeje, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Váraszó, Hevesaranyos községhatárokban lévő, 9569,8 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A tájvédelmi körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 535,7 hektár kiterjedésű erdőterületet.

3. §

A védetté nyilvánítás célja:

— a dombvidék egyedülálló természeti és tájképi értékeinek fenntartása és megőrzése;

— a magashegyvidéki bükkösökre jellemző számos növény- és állatfaj élőhelyének megóvása;

— a területen levő szubmediterrán növénytársulások termőhelyének védelme;

— a kiemelkedő madártani értéke miatt fokozottan védett császármadár egyik, még jelentős hazai populációjának biztosítása.

4. §

A Heves Megyei Tanács V. B. által 99/1975. (V. 13.) számú határozattal létesített Istenmezeje Noé szőlője és a 196/1978. (XII. 5.) számú határozattal létesített Bükkszenterzsébeti Nagykő és környéke helyi jelentőségű természetvédelmi területeket országos védettségűvé nyilvánítom, és a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzethez csatolom.

5. §

A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek fenntartása, őrzése, bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

6. §

Ez a rendelet 1993. április 10-én lép hatályba.

1. számú melléklet a 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelethez

A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Arló
0153—0176
Borsodszentgyörgy
097—099, 0100/1—5, 0101—0104, 0105/2, 0106—0112, 0113/1—2, 0114—0128, 0146, 0150
Domaháza
0150—0151, 0153—0161
Csernely
027
HEVES MEGYE
Bükkszenterzsébet
098, 099/1—2, 0104, 0105/1—2, 0106, 0108—0111, 0116/3—4 és 6, 0117, 0122, 0123/1—2, 0131—0132, 0133/3, 0139, 0140/2 és 5, 0142—0143, 0144/4—5 és 7—17, 0146
Istenmezeje
02/6 és 8—9, 03, 04/1—4 és 6, 05/1—5, 06/1—2 és 4—11, 07/1—43 és 45—46 és 48—73, 08, 09/1—9, 010/1—2, 011, 012, 013/1—2, 014, 015/1—3, 016/2—4, 017/1—11, 018/3—8, 019/1 és 3—5, 020, 021/1—4, 022/1—3, 023/2—5, 024, 025/1 és 3—36, 026/4 és 6—8 és 10—11 és 25—30, 027/1—2 és 4—5 és 7—9 és 11—12 és 14—15 és 17, 028, 030, 031/1 és 4—8, 035/2—5 és 8, 036, 037/1—3, 038/1—2, 039, 040/1—4, 041/1—3, 043/1—23, 044/1—7, 045, 047/1—2, 048—052, 056—059, 060/1—2, 061, 066, 070, 072, 073/1—3, 075—081, 085/1—3, 086—087, 096/2, 4, 097, 098/1—5, 0105, 0108
Szentdomonkos
0124/3, 0125—0126, 0127/1—2, 0128—0132, 0134—0139, 0142, 0145, 0147—0148, 0151/2—4 és 6, 0152—0153, 0155—0156, 0159/1—2, 0161, 0163—0165, 0166/1 és 4—8, 0167, 0168/1 és 3, 0169/1—2, 0171, 0179
Tarnalelesz
0110, 0112, 0118, 0125, 0127—0128, 0129/1—3, 0130—0131, 0135/1—2, 0138/2, 0141—0142, 0143/1—3, 0144, 0146—0152, 0153/1—2, 0154, 0156—0159, 0161—0173, 0175—0176
Váraszó
082—083, 085, 087, 090—093, 096, 098—0100, 0102—0106, 0107/1—2, 0108—0116, 0118—0119, 0122, 0124—0125, 0127—0133, 0132—0135, 0137—0143, 0144/1 és 3, 0145/1—2, 0146—0148, 0151, 0153—0154, 0157—0162, 0164—0166, 0168, 0170—0171, 0172/1—2, 0173/1, 0174—0175, 0196/1
Hevesaranyos
032

2. számú melléklet a 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelethez

A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Bükkszenterzsébet
0106, 0116/4, 0132, 0140/2, 0144/4, 0146
Tarnalelesz
0138/2, 0147, 0151, 0163, 0165
Szentdomonkos
0126, 0127/1—2, 0128—0132, 0134—0139, 0142, 0145, 0147—0148, 0151/2—4 és 6, 0152—0153, 0155—0156, 0159/1—2, 0161, 0163—0165, 0166/1, 0167
Váraszó
090, 093
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére