• Tartalom

19/1993. (VII. 1.) PM rendelet

19/1993. (VII. 1.) PM rendelet

az országgyűlési képviselőknek a vám- és pénzügyőrség működésére szolgáló területre történő belépéséről

2009.01.01.

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az országgyűlési képviselő a vám- és pénzügyőrség felsőfokú, középfokú, alapfokú szervének (a továbbiakban együtt: szerv) működésére szolgáló területre a képviselői igazolványának felmutatása és ellenőrzése után a látogatás céljának megjelölésével, a szerv működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával léphet be.

(2) A szerv vezetője az országgyűlési képviselő tájékozódását és mozgását a szerv működésére szolgáló területen kísérővel biztosítja.

(3)1 A szerv vezetője az egyes különleges célokat szolgáló objektumba, területrészre (pl. fegyverszoba, titkos ügykezelés helyisége, vám- és pénzügyőri hivatali raktár stb.) történő belépést az országgyűlési képviselő előzetes írásbeli kérelmére — a tartózkodási feltételek részletes meghatározásával — egyedi belépési engedély kibocsátása útján teszi lehetővé.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (3) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 43. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére