• Tartalom

28/1993. (XI. 23.) KTM rendelet

28/1993. (XI. 23.) KTM rendelet

a Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről

1993.12.01.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, a 13. §-ának (1) bekezdésében, valamint a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom ,,Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület'' elnevezéssel a Devecser és Káptalanfa községhatárokban lévő, mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 277,9 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A természetvédelmi terület Devecser 0619/2, Káptalanfa 0437/1 és 0451/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 76,2 hektár kiterjedésű területét fokozottan védetté nyilvánítom.

3. §

A védelem célja a terület értékes madárvilágának, valamint tájképi értékeinek megőrzése.

4. §2

A védett terület természetvédelmi kezelése a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 28/1993. (XI. 23.) KTM rendelethez

A Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Veszprém megye
Devecser
0167/11, 0618, 0619/1—2
Káptalanfa
0437/1—2, 0443—0449, 0450/1, 0451/1—2, 0452/1—2, 0453—0456
1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése alapján módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére